Oripää etsii säästöjä omaishoidosta ja palkoista

0

ORIPÄÄ. Oripään kunnanhallitus käsittelee maanantaina lautakuntien esittämää säästölistaa. Ensi vuoden säästöiksi kaavaillaan hieman alle 100 000 euroa. Tuloja puolestaan kertyisi taksojen ja vuokrien korotuksesta sekä metsäpalstan myynnistä Latvalta yhteensä 250 000 euroa.

Teknisen toimen esittämistä säästötoimenpiteistä kertyisi 22 000 euron säästöt, jotka pitävät sisällään kiinteistönhoitajan toimen täyttämättä jättämisen, yksityisteiden hoidon siirtämisen osakkaille sekä lämmityskulujen karsimisen.

Sosiaalitoimi esittää 29800 euron säästöjä. Sosiaalitoimi säästäisi muun muassa omaishoidon tuesta ja koulutuksista.

Sivistystoimen esittämistä 21000 euron säästöistä enin osa muodostuisi määräaikaisten opettajien loma-ajan palkoista. Määräaikaisia opettajia ei palkattaisi kesäkuukausien ajaksi.
Aiheesta laajemmin perjantain 12.9. Viikkolehdessä.