Santinkulmalla taistellaan tuulimyllyjä vastaan

0
Urpo Numminen ja Marjatta Sihvonen Lyömästenkallioiden jylhissä maisemissa. Molemmat ovat sitä mieltä, että tuulivoiman rakentaminen alueelle tuhoaisi luontoarvot.
Urpo Numminen ja Marjatta Sihvonen Lyömästenkallioiden jylhissä maisemissa. Molemmat ovat sitä mieltä, että tuulivoiman rakentaminen alueelle tuhoaisi luontoarvot.
Urpo Numminen ja Marjatta Sihvonen Lyömästenkallioiden jylhissä maisemissa. Molemmat ovat sitä mieltä, että tuulivoiman rakentaminen alueelle tuhoaisi luontoarvot.

PÖYTYÄ. Urpo Numminen on huolissaan. Lyömäsiin Nummisen kodin lähelle työnimellä Santinkulma suunniteltu tuulivoimapuisto tuhoaisi miehen mukaan koko alueen: maiseman, luonnon, kiinteistöjen arvon. Asukkaat joutuvat lisäksi kärsimään melusta ja välkkeestä.

Hanke on alusta asti herättänyt kiivasta keskustelua. Osa kannattaa, osa vastustaa. Nummisen mukaan hankkeen kannattajat ovat joko siitä taloudellisesti hyötyviä maanomistajia tai niitä, jotka eivät ymmärrä mitä tuulivoima alueella saisi aikaan.

Santinkulman alue sijaitsee Pöytyän ja Tarvasjoen rajalla.

Myös tarvasjokelainen tiedetoimittaja Marjatta Sihvonen on sitä mieltä, ettei tuulivoimaa pitäisi rakentaa Santinkulmalle, vaikka sinänsä kannattaakin tuulivoimaa ja muuta uusiutuvaa energiaa.

–Santinkulma on viimeisiä suuria metsäalueita täällä päin ja sen virkistyskäyttö on merkittävää. Tuulivoimaa pitäisi rakentaa sinne, missä on jo rakennuksia kuten teollisuusalueille ja satamiin, Sihvonen näkee.

Hänen mukaansa Santinkulmasta tehdyt selvitykset ovat puutteellisia. Esimerkiksi alueella sijaitsevat muinaisrannat ovat selkeä luontoarvo, jota ei ole otettu huomioon.

 

Lue lisää 04.11.2014 lehdestä