Valelähihoitajasta ei murheita opiskelijoille

0

PÖYTYÄ. Pöytyän kotihoidossa lähihoitajana ilman  pätevyyttä työskennelleen naisen toiminta alan opiskelijoiden ammattinäyttöjen vastaanottajana ei vaikuta opiskelijoiden näyttöjen pätevyyteen.
Kyse on ilmeisesti ollut nuorisokoulutuksen näytöistä. Loimaan ammatti-ja aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan koulutusvastaava Päivi Kompuinen toteaa, ettei epäpätevän lähihoitajan mukanaolo vaikuta näyttöjen arvioinnin pätevyyteen, koska näyttöjä on aina ollut arvioimassa myös sairaanhoidon opettaja.
Siinäkään tapauksessa, että ”valelähihoitaja  olisi osallistunut aikuiskoulutuksen ammattinäyttöihin, näyttötutkintojen tekijät eivät joudu uusimaan kokeitaan eikä heidän tutkintonsa pätevyyttä kyseenalaisteta. Tutkinnon järjestäjä tosin joutuisi näissä tilanteissa laatimaan asiasta selvityksen tutkintotoimikunnalle.