Mäntysaari johtaa puhetta kirkkovaltuustossa

0

ORIPÄÄ. Oripään kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2015–2016 valittiin Kalevi Mäntysaari ja varapuheenjohtajaksi Jorma Mäkelä. Uuteen, sopuvaaleilla valittuun kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä, joista viisi on uusia valtuutettuja.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Nurmi ja neuvoston muiksi jäseniksi Asmo Mikkola, Eija-Liisa Suisto, Mirja Tiiri, Heli Viitasaari ja Markus Ylijoki. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta seurakunnan kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto puolestaan valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan aikuistyön toimikunnan, kasvatustyön toimikunnan, jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunnan sekä taloudellisen jaoston.