Huolimattomassa risujen poltossa kytee maastopalon vaara

0

VARSINAIS-SUOMI. Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että kevätsiivouksessa kyytiä saaneet oksat ja puutarhajätteet tulisi toimittaa kaatopaikalle tai kompostiin. Mikäli puutarhajäte päätetään kuitenkin polttaa omalla tontilla, on se osattava tehdä oikein.

Risujen ja oksien poltto aiheuttaa grillien ja nuotioiden ohella eniten maastopaloja vuodessa. Vuonna 2015 Varsinais-Suomen alueella syttyi kaikkiaan noin 40 risujen poltosta aiheutunutta maastopaloa.

Risujen ja oksien poltosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaiselle. Ennen sitä on kuitenkin varmistettava, että risujen polttaminen tontilla on yleisten säännösten mukaan sallittua. Esimerkiksi kunnan ympäristösuojelumääräys on huomioitava. Risujen poltto on usein kiellettyä tai rajoitettua taajama-alueella ja avotulen tekoon on oltava aina myös maanomistajan lupa.

Myöskään naapurille ei saa aiheutua haittaa puutarhajätteen poltosta. Sekajätettä, muovia tai käsiteltyä puutavaraa ei saa lainkaan polttaa puutarhajätteen seassa.

Metsäpalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on aina kiellettyä. Puutarhajätteet on luonnollisesti poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on hyvä varata vettä ja alkusammutin. Tulta on myös vartioitava. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen.

Jos palo leviää, paloa voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.