Kunnallinen Viikkolehti 30.12.1966

0
Kuvateksti on tässä

TEST 4 Tarvasjoen talousarvio vajaat miljoona markkaa – äyrin hinta 10 penniä.

Tarvasjoen kunnanvaltuuston kokouksessa keskiviikkona hyväksyttiin 984 122 markkaan päättyvä talousarvio vuodelle 1967. Verotuksella koottavaksi tulee 491 840 mk, mikä edellyttää 10 pennin äyrinhintaa – se puolestaan on sama kuin tämän vuoden äyri sekä ensi vuoden ennakkoveroäyrin hinta.

Pääomapuolelle ei tällä kertaa ole otettu kovinkaan suuria määrärahoja. Suurin on hammaslääkäritalon rakentamiseen varattu 100 000 mk:n määräraha. Euran koulun keittolarakennuksen rakentamiseen on varattu 30 000 mk sekä Urheilukenttä-nimisen tilan ostoon 8 000 mk. Lisäksi päätettiin ostaa talousarvion puitteissa 200 kpl Tarvashovi Oy:n osakkeita 100 mk:n hinnasta ja varattiin tarkoitukseen 6 000 mk.

Metsäojaverkosto saatu Koskelle. Tl:n Kosken pitäjän metsänomistajat ovat viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana kiinnittäneet erityistä huomiota metsänojitukseen pyrkiessään parantamaan seutukunnan metsämaiden kasvua. Tänne on Tapion toimesta tehty ojia kaikkiaan 550 kilometriä. Viimeksi on Halikkolan kylän sekä eräiden siihen liittyvien naapurikylien metsänomistajille luovutettu noin 45 kilometrin pituinen valmis metsäoja.