Betonijätteen varastoinnista tulossa jo toinen uhkasakko Pöytyällä

0
Metsän keskellä oleva varastoalue on mittava.
Metsän keskellä oleva varastoalue on mittava.

PÖYTYÄ. Kosken ympäristönsuojelulautakunta päätti määrätä pöytyäläiselle Maanrakennus Linjakaivuu Oy:lle jo toisen 56 000 euron suuruisen uhkasakon betonijätteen luvattomasta varastoinnista.

Pöytyän ja Auran rajamailla, Auran kunnan entisen Mustasuon kaatopaikan lähellä olevalle alueelle on lautakunnan mukaan varastoituna noin 14 000 kuutiota betonijätettä, joka olisi pitänyt siivota alueelta pois jo kuusi vuotta sitten.

Ympäristönsuojelulautakunta toteaa, että betonijäte aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista ja ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Maanrakennus Linjakaivuun toimitusjohtaja Matti Naaranoja on eri mieltä niin betonijätteestä aiheutuvan haitan kuin uhkasakon määräytymisen perusteidenkin osalta.

–Uhkasakko määrätään nyt samansuuruisena kuin aikaisemminkin, vaikka alueelta on viety jo pois tuhansia tonneja maanparannukseen ja täyteaineena käytettävää betonijätettä, Naaranoja kertoo.

Hän ei jaa ympäristönsuojelulautakunnan käsitystä betonijätteen ympäristölle aiheuttamasta uhasta.

–Alueelle varastoitu tavara ei ole betonijätettä tavanomaisessa merkityksessä, vaan se murskautuu hyvin helposti ja sopii hyvin maanparannukseen. Sitä käytetään peltojen kalkitsemiseen kauppanimellä Aurakalkki ja sitä on viime aikoina viety noin kymmenelle tilalle, hän kertoo.

 

 

Lue lisää 30.06.2017 lehdestä