Pöytyä valmistelee kiinteistöinventointia

0

PÖYTYÄ. Pöytyällä ollaan käynnistämässä kiinteistöinventointia kunnanhallituksen toukokuussa tekemän linjauksen mukaisesti. Inventoinnilla on aikomus lisätä kiinteistöverotuottoa ja varmistaa kuntalaisten tasapuolinen kohtelu.

Rakennuslautakunnan mukaan inventointi kestää arviolta viisi vuotta. Kunta on laaja ja rakennuksia on paljon. Ensimmäisen vuoden kustannukset olisivat 70 000 euroa ja sen jälkeen 100 000 euroa vuotta kohti.

Lautakunta totesi, että maastokartoituksessa vaaditaan asiantuntemusta esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitusta, ikää, kerrosalaa ja varustusta määritettäessä. Maastotarkastuksessa tarvitaan aina vähintään yksi riittävän asiantunteva henkilö.

Dieter Flemmich (vas) esitti, että aluksi haettaisiin vain 14 500 euron tutkimusrahaa, jolla selvitettäisiin, kannattaako inventoinnin tekeminen. Esitys ei saanut rakennuslautakunnassa kannatusta.