Kari Kolari luotsaa Perusäijiä kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta

0
Oripääläinen Kari Kolari luotsaa Perusäijiä kohti todellista tasa-arvoa.

ORIPÄÄ. Oripääläinen Kari Kolari valittiin marraskuussa perussuomalaisten miesjärjestön Perusäijien puheenjohtajaksi. Yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä 425. Tavoitteena on nostaa jäsenmäärä kuluvana vuonna viiteensataan. Pidemmän tähtäimen tavoite on 1400–1500 jäsenen järjestö. Perusäijien alaikäraja on 35 vuotta, sitä nuoremmat ohjataan äijäilemään perusnuoriin.

Perusäijät on mukana myös miesjärjestöjen keskusliitossa. Sitä kautta avautuu monta hyvää ovea poliittiseen vaikuttamiseen.

–Olemme päässeet vaikuttamaan muun muassa huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön. Nykyisin lainsäädännöllä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi vieraannuttamiseen erotilanteissa, Kolari sanoo.

Kahdella puolueella miesjärjestö

Poliittisten miesjärjestöjen kenttä on mielenkiintoinen, sillä puolueista vain vihreillä ja perussuomalaisilla on omat miesjärjestönsä. Molemmat kuuluvat miesjärjestöjen keskusliittoon.

–Miesjärjestöjen keskusliitossa meillä on hyvä yhteistyö. Siellä ei puhuta politiikkaa, vaan ajetaan miesasioita, Kolari painottaa.

Vaikka puolueista vain kahdella on miesjärjestö, naisjärjestö on kaikilla ja niille ohjautuu osa puoluetuesta.

Suurimmat epäkohdat naisten ja miesten tasa-arvossa liittyvät Kolarin mukaan huoltajuusasioihin ja lapsiin. Huoltajuutta määriteltäessä äiti vetää yleensä pidemmän korren.

–Kyllähän se niin on, ettei sosiaalitoimistossa juuri kuulla miestä, eikä isän oikeus tavata lastaan usein toteudu niin kuin pitäisi, Kolari näkee.

Selkeä epäkohta on myös se, että mies voi päätyä maksamaan elatusmaksua lapsesta, jonka biologinen isä ei ole. Asiaa selittää laki, jonka mukaan avioliitossa syntyneen lapsen isyys pitää purkaa ennen kuin lapsi ehtii täyttää kaksi vuotta, jos epäily omasta isyydestä herää.

Tasa-arvoa kouluun

Tasa-arvolle olisi tehtävää myös koulutusvalinnoissa. Esimerkiksi opettajien valintaperusteita olisi paikallaan muuttaa niin, että kouluarvosanojen lisäksi painotettaisiin enemmän kutsumusta, mikä voisi tuoda alalle nykyistä enemmän miehiä.

–Kiintiöitä vierastamme. Ajamme todellista tasa-arvoa, Kolari muistuttaa.

Miesten pakollista asevelvollisuutta on pidetty miehiä syrjivänä. Nykyjärjestelmä toimii Kolarin mukaan kuitenkin hyvin eikä armeijalla ole tarvetta kouluttaa merkittävästi suurempaa reserviä.

Perusäijillä on kymmenkunta kokousta vuodessa. Osa toiminnasta on alueellista ja kiltamuotoista.

–Onhan tämä kiinnostava paikka. Pääsee kehittämään järjestön toimintaa, tulee hyviä kavereita ja pääsee jalkautumaan ihmisten pariin. Perussuomalaiset on perinteisesti jalkautumiseen perustuva toripuolue, Kolari sanoo.

 

KUKA?

Nimi, ikä, paikkakunta: Kari Kolari, 58, Oripää.
Ammatti: Kuljetusalan ammattilainen, eläkkeellä.
Koulutus: ammattikoulu.
Tärkeimmät luottamustoimet: Perusäijien puheenjohtaja, Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kolmas varapuheenjohtaja.
Perhesuhteet: avoliitossa, kolme aikuista lasta, kaksi lastenlasta.
Harrastukset: koirat ja politiikka.
Motto: Täysillä eteen päin.

 

Katso myös kuka on viikon henkilö.