Kuntalaiskyselyssä enemmistö vastusti uimahallin ja kirjastoauton lakkautuksia

0
Kuntalaiskyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Liedon kunnan nettisivuilla.

LIETO. Liedon kunta toteutti helmikuun alussa kuntalaiskyselyn talouden tasapainottamistoimista. Kyselyyn vastasi yhteensä 1023 ihmistä, joista 963 oli lietolaisia ja 73 asui muualla kuin Liedossa. Lietolaisista aktiivisimpia vastaajia olivat kirkonseutulaiset (34 %) ja tarvasjokelaiset (15 %). Valtaosa vastaajista oli 36–49-vuotiaita (46 %).
Enemmistö kyselyyn vastaajista ei lakkauttaisi uimahallia eikä kirjastoautoa. Uimahallin lakkautusta kannatti 365 ja vastusti 461 vastaajaa. Kirjastoauton lakkautusta kannatti 364 ja vastusti 491 vastaajaa.
Myös muiden kuin tarvasjokelaisten voi päätellä vastustaneen uimahallin lakkautusta, sillä lakkautuksen vastustajia oli huomattavasti enemmän kuin tarvasjokelaisia vastaajia. Kyselyn vastaukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan Liedon kunnan nettisivuilla.

Uutista korjattu kello 13.21 kyselyyn osallistuneiden määrien osalta.