Tekopökkelöt monipuolistavat taajamametsän eliöstöä

0
Tarvasjoen pururadan varteen, lähelle jäähallia, on alkuvuodesta tehty huonokuntoisiksi todetuista koivuista tekopökkelöitä. Tekopökkelöiden tarkoitus on lisätä kunnan taajamametsien eliöstöä.

LIETO/Tarvasjoki. Lieto on ottanut tavoitteeksi lisätä taajamametsiensä lahopuita eliöstön monipuolistamiseksi. Tarvasjoen pururadalle tehtiinkin alkuvuodesta muutama tekopökkelö huonokuntoisiksi todetuista koivuista.

–Liedossa on viime vuonna valmistunut taajamametsäsuunnitelma, jonka mukaisesti kunnan omistamiin metsiin jätetään enenevissä määrin lahopuita sekä tarjotaan näin elinympäristöjä niistä riippuvaisille eliöille, ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen kertoo.

Paavilaisen mukaan pururadan tuntumassa olevat koivut todettiin maastokäynnin perusteella turvallisuusriskiksi. Puut katkaistiin turvalliselta korkeudelta ja loppu rungosta jätettiin lahoamaan.

–Näin saatiin monta hyötyä kerralla. Pökkelöt kävi tekemässä liikuntapaikkamestari Kai Lagerström, Paavilainen sanoo ja toteaa, että muutenkin näitä asioita tehdään yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, kuten puistotoimen, liikuntapalveluiden ja ympäristönsuojelun kesken.

Osana toimintaa on tiedotus asukkaille, ja tätä hoidetaan muun muassa viemällä kylttejä kohteisiin. Tarvasjoen pururadallekin on tuotu kyltti, joka kertoo tekopökkelöistä.

–Tarvasjoella ei tällä hetkellä vielä ole muita, eikä koko kunnan alueellakaan vielä kuin parissa kohteessa. Koko ajan kuitenkin lisätään, kun sopivia kohteita huomataan. Saa myös vinkata, Paavilainen kannustaa kuntalaisia mukaan metsäympäristöjen monipuolistamiseen.

Liedon taajamametsäsuunnitelma on laadittu yhteistyössä Valonian kanssa. Lahopuiden lisäksi suunnitelmaan sisältyy muun muassa puuston kerroksellisuuden ja pienvesiympäristöjen sekä kosteikkonotkelmien säästäminen, lehtipuuston lisääminen, ojitusten tukkimista, lehtojen ennallistamista ja vieraslajien torjuntaa.

Metsää Liedon kunta omistaa kaikkiaan noin 650 hehtaaria, josta talousmetsää noin 250 hehtaaria ja virkistys- ja puistometsiä noin 400 hehtaaria.