ORIPÄÄ. Oripään kunta aloittaa jälleen tuulivoimahankkeen selvittämisen. Oripään kunnanhallitus on päättänyt lähteä kartoittamaan yhteistyökumppaneita hankkeelle.

Tuulivoima-asiaa on käsitelty Oripäässä aiemminkin vuosina 2013–2015. Tuolloin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laati tuulivoimahankkeen ympäristöselvityksen Oripäänkankaan alueelta.

Hanketta perustellaan nyt muun muassa sillä, että tuulivoiman avulla kunta saisi verotuloja. Hankkeella olisi myös työllistävä vaikutus lähialueelle.

Oripäässä ei ole päätetty voimalaitosverosta, mutta kunta arvioi saavansa vuosittain noin 20 000 euroa veroa per tuulimylly.