Auran kunnan säästöt iskevät yhdistysten avustuksiin

0

AURA. Heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen Auran kunta jakaa tänä vuonna kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustuksia aiempaa selvästi kitsaammin. Avustukset pienenevät tänä vuonna yhteensä 8 500 eurolla.

Määrällisesti isoimmat leikkaukset kohdistuvat Auran Palokunnan Urheilijoiden (APU) ja Auranmaan Painiseuran avustuksiin, jotka toisaalta ovat myös saaneet kunnalta suurimmat avustukset. Suhteellisesti eniten avustukset leikkaantuvat Auran Nuorisoseuralta. Myös muut seurat ja yhdistykset saavat viimevuotiseen verrattuna huomattavasti pienempiä avustuksia. MLL Auran yhdistys kärsii kunnan säästötoimista sekä määrällisesti että suhteellisesti vähiten.

Uusina avustuksen saajina ovat Eläkeliiton Auran yhdistys ja Auran Ketterät Eläkeläiset. Viime vuonna avustusta saaneista Taideyhdistys ARS Auranmaa ei tänä vuonna hakenut avustusta.

Avustukset puolittuivat

Auranmaan Painiseura sai viime vuonna vapaa-aikatoimelta 4 000 euron perusavustuksen ja APU 6 800 euron avustuksen. Tänä vuonna vapaa-aikatoimi avustaa painiseuraa 1 950 eurolla ja APUa 3 500 eurolla.

Auran Vannas ja Härkätien 4H-yhdistys saavat tänä vuonna kumpikin 900 euron avustuksen. Viime vuonna Vannas sai 1 700 ja 4H-yhdistys 1 500 euroa.

Auran Eräkurjille vapaa-aikatoimi on tänä vuonna myöntänyt 550 euron perusavustuksen, kun viime vuonna avustus oli 1 000 euroa. Eläkeliitto saa 250 euron ja Ketterät Eläkeläiset 50 euron avustuksen.

Auran Nuorisoseuralle ja MLL:n paikallisyhdistykselle on sekä tänä että viime vuonna myönnetty vapaa-aikatoimen perusavustusta ja kulttuuritoimen perusavustusta. Viime vuonna Nuorisoseura sai yhteensä 2 100 euroa ja MLL:n paikallisyhdistys 1 200 euroa. Tänä vuonna Nuorisoseuralle on myönnetty yhteensä 1 000 euron ja MLL:lle yhteensä 900 euron avustukset.

Kulttuuritoimella on jaettavanaan vielä 500 euroa, joka jaetaan kohdeavustuksina. Kohdeavustusta voi hakea marraskuun aikana. Viime vuonna kohdeavustusta oli jaossa 400 euroa.

Korona kriteeriksi

Vapaa-aikatoimen perusavustusten osalta vapaa-aikalautakunta päätti, että vuonna 2 021 avustusten myöntämisessä huomioidaan, miten järjestöt ovat pystyneet tavoittamaan jäsenistöään ja muita osallistujia sekä kehittämään toimintatapojaan koronasta huolimatta.

Vapaa-aikatoimella on ollut tapana myös huomioida vuosittain liikunnassa tai nuoriso- ja kulttuurityössä ansioituneita auralaisia yksityishenkilöitä. Ansioituneiden auralaisten haku on taas käynnissä. Vapaa-aikalautakunta päättää huomioitavat henkilöt vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan.