Vuoden tekninen opettaja Juha Katila on uuden teknologian edelläkävijä ja oppiaineen puolestapuhuja

0
Vuoden teknisen opettajan Juha Katilan oppilaiden käsissä syntyy monenlaista kuten huonekaluja. Katila itse on innokkaana teknologian harrastajana tuonut opetukseen nykyaikaista teknologiaa kuten CNC-, laser ja 3D-laitteita.

PÖYTYÄ. Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen opettaja Juha Katila on saanut valtakunnallisen ”Vuoden tekninen opettaja” tunnuspalkinnon teknisten aineiden opettajien yhdistykseltä. Pidetty opettaja on ansioitunut teknisen käsityön oppiaineen kehittämisessä ja ollut edelläkävijä uusien teknologioiden kuten CNC-, laser- ja 3D-laitteiden tuomisessa koulukäyttöön. Katila on myös antanut koulutusta muille opettajille ja toivoo, että uuden teknologian käyttö uudistaisi näkemystä teknisistä töistä.

–Monella oppilaalla kädentaidot eivät ole kovin hyvät, mutta koneet auttaa siinä.

Saamastaan tunnustuksesta Katila on mielissään, joskin hän kokee olleensa jo riittävästi esillä. Kolmisen vuotta sitten hän kertoi Auranmaan Viikkolehdessä huolestaan kädentaitojen rapautumisesta. Huoli on edelleen sama.

–Ei tämä kauhean lupaavalta näytä, mutta yritystä on, että saataisiin oppiaineen asemaa parannettua.

Teknisten töiden asemasta ja kädentaidoista ollaan oltu huolissaan uuden opetussuunnitelman yhdistettyä teknisen ja tekstiilityön yhdeksi oppiaineeksi. Katila näkee erilliselle teknisten töiden opetukselle peruskoulussa edelleen tarvetta, eikä pelkästään koulussa muutoin heikosti pärjäävien poikien vuoksi. Oppiaineesta on hänen mukaansa hyötyä niillekin, jotka aikovat esimerkiksi lääkäriksi tai ekonomiksi.

Käsityöaineiden yhdistämisen on pelätty vähentävän oppiaineen valinnaisaineeksi valitsevien määrää. Pöytyällä käsityöaineita voi edelleen valita erikseenkin ja Katilan mukaan käsitöitä on valittu mukavasti. Ilman tiukempaa yhdistämistäkin opetussuunnitelman hengen mukainen tasa-arvon edistäminen tuntuu ainakin teknisissä töissä toteutuvan. Katilalla on parhaillaan valinnaisaineryhmä, jossa puolet on tyttöjä.

–Tyttöjen suunnitelmat ovat erilaisia kuin poikien. Tytöt tekevät esimerkiksi valaisimia ja huonekaluja, pojat Bluetooth-kaiuttimia, Katila kertoo, mutta toteaa elektroniikka-automaatiokurssillakin olleen tyttöjä.

Ensin täytyy tuntea perusteet

Käsityöaineiden yhdistäminen heijastuu myös käsityön opettajien koulutukseen. Katilan opiskeluaikoina metalliteknologiaa opiskeltiin 20 opintoviikkoa, nykyisin enää vain kolme.

–Teknisen työn opetusta on ajettu koulutuksessa todella paljon alas. Aineenopettajien aineen hallinta voi olla todella heikko, Katila harmittelee.

Uusi opetussuunnitelma ei muutoinkaan saa Katilalta erityisemmin kiitosta.

–Opetussuunnitelma on ihan liian väljä, siinä ei anneta suuntaviivoja mitä pitäisi tehdä tai millä välineillä.

Opetussuunnitelman ajatus siitä, että oppilaat ohjattaisiin suunnittelemaan tekemänsä työt alusta loppuun itse, ei Katilan mukaan toimi. Ensin olisi opiskeltava perusteet ja tutustuttava käytettäviin laitteisiin.

–Ei oppilas pysty miettimään asioita, joita ei tiedä, Katila sanoo ja toteaa oppilaidenkin olevan opetukseen tyytyväisempiä, kun ohjaus on melko vahvaa.

Oleellisinta Katilan mukaan on, että kaikilla oppilailla on koko ajan tekemistä.