Nelikaistatien suunnitelma valmistui – Kustannusarvio on 45 miljoonaa euroa

0
Ely-keskuksen havainnekuvassa näkymä nelikaistatien Prunkkalan eritasoliittymään etelästä.

AURA, LIETO. Suunnitelmavalmiuden puolesta 9-tien leveäkaistatieosuuden parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi voi alkaa syksyllä. Eri asia on, miten ja missä aikataulussa hankkeen budjettirahoitus järjestyy.

Tiehankkeen kustannusarvio on 45,3 miljoonaa euroa, josta Auran kunnan osuudeksi on laskettu 232 000 euroa.

Varsinais-Suomen ely-keskus on laatinut tieosuuden parantamisesta tiesuunnitelman, joka on yleisesti nähtävänä 22. helmikuuta asti ely-keskuksen tietoverkossa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Aiempi, vuonna 2008 hyväksytty tiesuunnitelma pääsi vanhenemaan vuoden 2016 lopussa.

Kahden vuoden työmaa

Hanke ei ole tällä hetkellä valtion väyläinvestointien toteuttamisohjelmassa.

Ely-keskuksen projektipäällikkö Timo Bäcklund on vielä varovainen arvioimaan aikatauluasioita.

–Nyt ollaan laatimassa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen yhteyteen toimenpideohjelmaa. On vielä vaikea sanoa, miten tämä hanke siinä sijoittuu. Lähempänä kesää olemme ehkä viisaampia tuossakin asiassa.

Urakka-ajan Bäcklund arvioi olevan kaksi täyttä vuotta.

–Väylävirasto tulee olemaan rakennuttaja, joten he sitten määrittelevät tarkemmin tuon. Mutta nopeammin kuin kahdessa vuodessa sitä ei pysty tekemään.

Nykyisellään 9-tie on Aurassa kolarialtis etenkin kantatien 41:n liittymän lähellä.

Asemalta Auranportille

Parannettava tie kattaa leveäkaistatieosuuden nykyisen 9-tien moottoritien päästä Liedon asemalta kantatien 41 Auranportin liittymään. Nykyisen tien pahimmat puutteet liittyvät liikenneturvallisuuteen ja tien laatutasoon. Selvä onnettomuuksien kasauma on kantatien 41 liittymän lähellä.

Liedon ja Auran välillä liikkuu vuorokaudessa 11 500 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus on 10 prosenttia.

–Liikennevirran tiheys on nykyisin niin suuri, että ajokäyttäytyminen leveäkaistatiellä aiheuttaa nopeustason suurta vaihtelua samoin kuin liittyminen nykyisistä liittymistä valtatielle, suunnitelmassa kuvaillaan.

Turvallisuustavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä ja vähentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia 30 prosenttia. Tieosuuden nopeusrajoitukseksi tulee kautta vuoden 100 km/h paitsi Auranportin liittymässä, jossa se on 60–70 km/h. Jossain vaiheessa neljää kaistaa on tarkoitus jatkaa Auran keskustan liittymään asti.

Valtatietä levennetään tien pohjois-/länsipuolelle. Uudet eritasoliittymät sijoittuvat Päivästön ja Prunkkalan kohdalle.

Seitsemästä siltapaikasta merkittävimmät ovat Knaapin, Röyhkön, Prunkkalan ja Kivimetsän risteyssillat. Nykyisistä silloista puretaan 10.

Kantatielle 41 rakennetaan uusi tieosuus Prunkkalan eritasoliittymään. Suora yhteys Auran Kirkkotieltä valtatielle poistuu. Yhteys Kirkkotieltä 9-tielle tulee Prunkkalan eritasoliittymään uuden tieyhteyden kautta. Uutta rinnakkaista maantietä rakennetaan noin kaksi kilometriä.

Prunkkalan risteyssillassa on varauduttu kevyenliikenteen väylän tekemiseen Kirkkotien varteen. Yksityistiejärjestelyjä tehdään kaikkiaan yli kolme kilometriä.

Linja-autopysäkit tehdään Päivästön eritasoliittymään ja kantatielle 41 Auranportin liittymään. Valtatie ja eritasoliittymät sekä uusi kantatieosuus ja maantie uudelle rinnakkaistielle valaistaan.

Riista-aidat rakennetaan Poikojasta Prunkkalaan. Meluesteitä rakennetaan noin 3,5 kilometriä melukaiteina.

Tietöissä on mahdollista edetä vaiheittain, jos esimerkiksi Auraan tekeillä oleva osayleiskaava ei tule lainvoimaiseksi tarpeeksi ajoissa. Ensimmäinen vaihe voi kattaa osuuden Liedon asemalta Auran Nuortentalolle.