Pienten yhteisöllisten hankkeiden hankehaku on avautunut

0

AURANMAA. Yhdistysten yhteisöllisille alle 10 000 euron kehittämishankkeille on nyt mahdollisuus hakea rahoitusta Jokivarsikumppanien Toimintaa kylille -teemahankkeesta. Hankkeissa voidaan kehittää ja toteuttaa esimerkiksi tapahtuma tai tapahtumien sarja, uusi palvelu, uusi vapaa-ajan toiminta tai vaikka kylän ulkoasuun tai ympäristöön liittyvä toimenpide.

Ajatuksena on, että pienten hankkeiden avulla esimerkiksi luodaan uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätään kylien palveluntarjontaa ja mahdollistetaan kylien maisemahankkeet. Investointeja hankkeissa ei voi toteuttaa.

Hankkeen kustannusarvio voi olla 1 000–10 000 euroa. Tukea hankkeeseen myönnetään 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Oman rahoituksen osuus on 10 prosenttia, ja se voi koostua joko osittain tai kokonaan talkootyöstä. Hakuaika jatkuu 10.1.2021 asti. Hakuohjeet sekä hakulomake löytyvät osoitteesta jokivarsi.org/toiminta/hankkeet.

Leader-kaudelle kaksi vuotta lisäaikaa

Jokivarsikumppanit on rahoittanut alueellaan yli sataa hanketta noin kolmella miljoonalla eurolla nykyisen EU:n ohjelmakauden aikana eli vuosina 2014–2020. Koska uutta ohjelmakautta ei vielä saada käynnistettyä, jatkuu vanha kausi niin sanottuna siirtymäkautena.

Jokivarsikumppaneille voi jättää hakemuksia jatkuvasti käsittelyyn. Jokivarsikumppanien hallitus tekee hankkeista päätöksiä noin kerran kuukaudessa pidettävissä kokouksissaan. Virallisen rahoituspäätökset hyväksytyt hankkeet saavat kun maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Leader-yhdistyksille siirtymäkauden varat käyttöön, mikä tapahtuu arviolta ensi vuoden keväällä.