Lieto virittelee keskustelua tuulivoimasta

0
Lieto virittelee keskustelua energiapuistojen perustamisesta Tarvasjoelle. Hahmotellut energiapuistojen paikat on merkitty karttaan vihreällä pisteviivalla.

LIETO/Tarvasjoki. Liedon kunnan tämän vuoden talousarvioon sisältyvä kaavoitusohjelma nostaa yhdeksi tavoitteeksi omavaraisen energiantuotannon hankkeiden edistämisen. Tähän liittyen kunnan kaavoituksessa on tuotu vireille Tarvasjoen energiapuistojen osayleiskaavojen laatiminen.

Mahdollisille energiapuistoille on osoitettu kaksi paikkaa. Toinen on Pöytyän ja Marttilan rajalla Santinkulmalla ja toinen Rahkasuon turvetuotantoalueen ja kymppitien välisellä alueella.

–Santinkulma pohjautuu voimassa olevaan maakuntakaavaan ja toinen Tarvasjoen kunnan itsenäisenä kuntana tekemän strategisen yleiskaavan aluevaraukseen, Liedon kunnan kaavoitusinsinööri Juha Mäki kertoo.

Kovin konkreettisella tasolla mahdollisten energiapuistojen rakentaminen ei vielä ole. Mäki toteaa, että Santinkulman energiapuiston valmistelu edellyttää yhteistyötä naapurikuntien kanssa, eikä mitään keskusteluja ole hänen mukaansa vielä käyty. Toisenkin alueen kaavoittaminen tuulivoimalle vaatii Mäen mukaan vielä paljon selvitystyötä ennen kaavoitustyön aloittamista.

–Hankkeina nämä ovat varmasti pidempikestoisia. Tällä hetkellä meitä ei ole kukaan tuulivoimatoimijakaan lähestynyt, Mäki sanoo.

Mäki pitääkin energiapuistojen osayleiskaavojen vireille tuloa keskustelunavauksena. Aiemmin Lieto on kaavaillut tuulivoimaa Yliskulmalle Paappalaan, mikä herätti voimakasta vastustusta. Tällaisia suunnitelmia ei kaavoituksessa ole nyt nostettu uudelleen tarkasteluun.

Santinkulmalla jo aiemmin vireillä ollut tuulipuistojen suunnittelu keskeytyi Pöytyän tekemiin päätöksiin voimaloiden etäisyyksistä asutukseen nähden.