Auran kunnanvaltuusto äänesti Kirkonkulman koululle jatkoaikaa

0
Kirkonkulman koulun tulevaisuutta pohditaan Aurassa. Kuva: AVL:n arkisto / Marika Timonen

AURA. Maanantaina kokoontunut Auran kunnanvaltuusto loivensi tiukan äänestyksen jälkeen ehtoja, joilla Kirkonkulman koulu voidaan mahdollisesti lakkauttaa ja pidensi aikataulua.

Kunnanhallituksen esityksessä Kirkonkulman koulun lakkauttamisen ehtoina oli, että koulussa on vähintään 46 auralaista oppilasta ja että oppilaskohtainen kustannus saa ylittää yhtenäiskoulun vastaavan kustannuksen enintään kolmellatoista prosentilla.
Lisäksi ehtona oli, että mikäli yhtenäiskoulun luokkakoot kaksisarjaisina jäävät alle kuudentoista oppilaan, Kirkonkulman koulu lakkautetaan seuraavana syksynä. Kunnanhallituksen esityksessä myös todettiin, että erityisopetusta järjestetään jatkossa ainoastaan yhtenäiskoulussa niille, jotka tarvitsevat pienryhmäopetusta.

Pohjaehdotuksessa Kirkonkulman koulun tilanne arvioidaan vuosittain tammikuussa tai sivistyslautakunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Keskustan valtuustoryhmä teki kuitenkin valtuuston kokouksessa esityksen, jonka ehdot olivat pohjaehdotusta lievemmät. Esitystä kannattivat Ari-Pekka Haapanen (ps), Liisa-Anneli Holmberg (kesk.) ja Mikko Niemi (kok.).

Äänestyksessä äänet jakaantuivat tasan 9–9, mutta koska valtuuston puheenjohtaja Heikki Isotalo (kok.) kannatti keskustan ehdotusta, valtuusto päätyi hyväksymään sen.

Jatkoa vuoteen 2024

Keskustan ehdotuksen mukaan Kirkonkulmankoulu jatkaa nykyisellään lukuvuodet 2021–2022 sekä 2022–2023. Jos oppilasmäärä jää keväällä 2023 alle 40 oppilaan tai yhtenäiskoulun luokkakoko jää kaksilinjaisena alle kuudentoista oppilaan, aloitetaan sulkemiseen tähtäävät toimet.

Mahdollisen lakkauttamispäätöksen jälkeen koulu kuitenkin jatkaa vielä yhden lukuvuoden, jotta oppilaille ja opettajille jää aikaa sopeutua tilanteeseen.

Näin ollen Kirkonkulman koulu jatkaa ainakin toukokuuhun 2024 asti.

Äänestyksessä osa kokoomuslaisista ja sdp:n valtuutetut äänestivät tiukemmat ehdot sisältävän pohjaehdotuksen puolesta. Keskustalaisten tekemää muutosehdotusta kannattivat kaikki keskustan valtuutetut sekä kaksi kokoomuksen ja kaksi perussuomalaisten valtuutettua.

–Kouluverkkoselvityksessä ei ole huomioitu esimerkiksi koulun lakkauttamisen vaikutuksia päiväkodin toimintaan tai yrityspoliittisia vaikutuksia, Leppäkoski muistutti.

–Selvitys on kattava ja monipuolinen ja asiaan liittyy paljon arvolatauksia. Lasten kohdalla ei voi olla kyse vain rahasta. Perussuomalaiset pitävät myös kouluverkon monimuotoisuutta tärkeänä asiana, Ari-Pekka Haapanen sanoi.

–Jos koulu loppuu, myös Touhutasku loppuu ja Touhutasku on halvempi kuin kunnallinen päiväkoti, Isotalo perusteli kantaansa.

Artikkelia korjattu 6.4. klo 9.10. Ehdotuksen pohjaehdotusta lievemmistä ehdoista teki koko keskustan valtuustoryhmä, ei Matti Leppäkoski yksin, kuten jutussa aiemmin todettiin.


KOMMENTTI: Hyvä kun vielä toimisi

Korona on tuonut tullessaan sen, että useimmat kunnat striimaavat valtuuston kokouksia suorana YouTubeen. Se on erinomainen asia. Valtuustosalissa oli ennen korona-aikaa yleisöä yleensä hyvin vähän, mutta Auran valtuuston kokousta oli jo kokousta seuraavana päivänä katsonut useampi sata henkilöä.

Kokouksen striimaaminen eli lähettäminen suorana vaatii kalustolta paljon ja Aurassakin oli teknisiä ongelmia ja puheenvuoroista oli välillä mahdotonta saada selvää. Tekniset ongelmat ovat kuitenkin korjattavissa. Toivottavasti niin tehdään ja tavasta striimata kokoukset tulee pysyvä. Se lisäisi varmasti kiinnostusta kunnallispolitiikkaan.
Asko Virtanen