Liikunta- ja virkistystilojen avaaminen siirtyy Varsinais-Suomessa

0

VARSINAIS-SUOMI. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut aiemmin antamaansa määräystä vielä ensi viikonlopun ajaksi: urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat on pidettävä suljettuina myös ajalla 15.4.–18.4.

Suljettavaksi määrätyt tilat on tartuntatautilaissa määritelty tiloiksi, joissa ihmiset tyypillisesti oleilevat samassa tilassa pitkiä aikoja ja toiminta on luonteeltaan sellaista, jossa viruksen leviämisen riski on kohonnut. Tiloja voi kuitenkin käyttää lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen antamiseen sekä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on laskenut, mutta on kokonaisuutena edelleen varsin korkealla tasolla (142,1/100 000). Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella on kuntia, joissa tartuntojen määrä ei ole kääntynyt laskuun huolimatta voimassa olleista rajoitustoimenpiteistä, minkä vuoksi aluehallintovirasto pitää perusteltuna jatkaa rajoitustoimenpiteitä, jotta varmistutaan siitä, että tartuntamäärät jatkavat laskuaan.