Pääkirjoitus: Syntyvyyden syitä tutkittava

0

Syntyvyys Varsinais-Suomessa näyttäisi olevan kasvussa. Auranmaalla ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittavissa. Auranmaan vauvamäärä tulee tänä vuonna olemaan lähes sama kuin viime vuonna, noin 150 vauvaa.

Syntyvyys on ollut koko maassa alhainen jo pitkään. Syitä on varmasti useita ja niihin olisi perehdyttävä nykyistä tarkemmin. Alhaisen syntyvyyden syyksi on arveltu niin ilmastonmuutoksen aiheuttamaa huolta, työelämän epävarmuutta kuin vanhemmuuden koviksi koettuja vaatimuksia.

Koronalla on varmasti jotakin vaikutusta syntyvyyteen, mutta vielä on liian aikaista arvioida, millaisia ne lopulta tulevat olemaan.

Alhaista syntyvyyttä pidetään usein kansantaloudellisena ongelmana. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii niin uusia yrittäjiä kuin niille työntekijöitä, mutta alhainen syntyvyys on ennen kaikkea inhimillinen, ei taloudellinen asia.

Moni jää lapsettomaksi tahtomattaan, kun lasten hankintaa lykätään liian pitkään. Myös väärät käsitykset lapsiperhearjesta saattavat aiheuttaa sen, että moni ei koe olevansa riittävän hyvä vanhemmaksi.

Lasten hankinta tai lapsettomaksi jättäytyminen on tietysti jokaisen oma valinta, mutta päätöksen pitäisi perustua tosiasioihin.

Nykyistä enemmän pitäisi viestiä sitä, että kaikesta huolimatta Suomi on edelleen lasten ja vanhempien kannalta yksi parhaita maita. Myös viestin siitä, että ajoittaisesta haastavuudestaan huolimatta lapsiperheiden arjessa on lukemattomia hyviä hetkiä, pitäisi kuulua nykyistä selkeämmin.