Auran demareilta ja keskustalta ympäristöaloitteita

0
Keskustan valtuustoryhmä toivoo, että Aurassa selvitettäisiin mahdollisuutta muuttaa nurmikkoalueita niityiksi. Valtuustoryhmä toivoo myös, että niityille istutettaisiin maisemakasveja, joita kuntalaiset voisivat halutessaan poimia.

AURA. Auran keskusta ja sosiaalidemokraatit ovat aktivoituneet ympäristöasioissa. Sdp:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen ympäristöohjelman laatimisesta. Keskustan valtuustoryhmä puolestaan on jättänyt aloitteen kunnan viheralueiden hoidosta.

Sdp:n valtuutettujen mielestä Auran kunnassa tarvitaan ympäristöohjelma, jonka päämääränä on taata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

–Ohjelman strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee liittyä ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Aurajoen tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan, aloitteessa vaaditaan.

Sdp:n valtuustoryhmä linkittäisi ympäristöohjelman laatimisen kuntastrategian päivittämiseen.

–Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja maakuntahallinnon muutosten vaikutukset kuntarakenteeseen edellyttävät jo sinänsä vuonna 2017 hyväksytyn strategian päivittämistä, aloitteessa sanotaan ja todetaan, että vanhassa vielä voimassa olevassa kuntastrategiassa on havaittu myös puutteita.

Sdp:n kunnanvaltuutettujen mielestä voimassa oleva kuntastrategia ei ole ollut riittävä väline kunnan ympäristöpoliittiseen johtamiseen. Valtuustoryhmä esittääkin, että Auran kuntastrategian uudistusprosessin tärkeäksi elementiksi otetaan kunnan ympäristöohjelman laatiminen. Valtuutetut myös haluavat, että kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan ohjelman valmisteluun.

–Käytännön työtä tekemään ehdotamme amk-opiskelijan esimerkiksi lopputyötä, ja saamiemme tietojen mukaan ympäristöministeriön ilmastotyön asiantuntijatukea on myös mahdollista anoa.

Keskustan aloitteessa tähdätään luonnon monimuotoisuuteen. Valtuustoryhmä esittää, että kunnassa selvitetään kohteet, joissa nurmikkoalueita voidaan muuttaa niitty- tai ketoalueiksi tai joissa nurmikko voidaan jättää hallitusti hoitamatta. Lisäksi aloitteessa esitetään, että niityille istutetaan maisemakasveja, joita kuntalaiset voivat halutessaan käydä poimimassa. Myös luonnon monimuotoisuuden edistämisestä kertovaa kuntalaistilaisuutta aloitteessa ehdotetaan.