Hoivarakentajat sai Auran kunnanvirastolle rakennusluvan

0
Tulevan kunnanviraston katolle aiotaan asentaa suuri määrä aurinkopaneeleja.

AURA. Lupajaosto on myöntänyt Hoivarakentajille luvan rakentaa Auran kunnanvirasto osoitteeseen Tuulentie 1.

Ehtoina on, ettei rakennustyötä aloiteta, ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Lisäksi hankkeelle tulee hyväksyttää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja sekä ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja.

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaan esitettävä vähintään seuraavat suunnitelmat ja selvitykset: pohjatutkimus, rakennepiirustukset, ilmanvaihtosuunnitelma, vesijohto- ja viemärisuunnitelma sekä pohjarakennussuunnitelma.

Kunnanviraston rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: aloituskokous, sijaintikatselmus, pohjakatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus, LVI-katselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus.