Oripää pitää kiinni perintäpäätöksestä

0

ORIPÄÄ. Oripään kunnanhallitus on hylännyt kunnan entisen sosiaalijohtajan Heli Kaskiluodon tekemän oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä periä lisätyökorvauksia ja vuokravaje takaisin. Huhtikuussa kunnanhallitus päätti periä Kaskiluodolta takaisin hänelle lisätyöstä maksettuja korvauksia. Kunnanhallitus päätti myös periä Kaskiluodon käyttämän asunnon todellisen vuokran ja maksetun vuokran erotuksen (AVL 29.4.).

Auranmaan Viikkolehdelle asiaa tuolloin kommentoinut Kaskiluoto katsoi, ettei ole korvausvelvollinen. Kaskiluodon mukaan hän ei voi olla vastuussa kunnan ylimmän johdon tekemästä virheestä. Kaskiluodolle maksettiin lisätyökorvauksia viranhaltijan päätöksellä, vaikka kunnanhallituksen mukaan asia olisi hallintosäännön mukaisesti pitänyt käsitellä kunnanhallituksessa. Vuokra-asia esitettiin Kaskiluodon mukaan virheellisesti. Hän totesi maksaneensa teknisen toimen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti satunnaisista yöpymisistä asunnossa eikä vuokralla olosta.

Jättämässään oikaisuvaatimuksessa Kaskiluoto pitää perintäpäätöstä lain vastaisena, perusteettomana ja kohtuuttomana. Vuokran osalta hän vetoaa muun muassa siihen, että lain mukaan vaatimusta vuokran kohtuullisuuden tutkimiseksi ei voida panna vireille enää vuokrasuhteen päätyttyä. Lisätyökorvauksesta hän toteaa, että kyse ei ole palkkiosta vaan ylimääräisestä työstä maksetusta tehtäväkohtaisen palkan lisästä.

–Keväällä 2021 asian ollessa valmistelussa ja päätöksenteossa kukaan osapuoli ei tuonut esiin, että kyseessä olisi kunnanjohtajan toimivallan ylittävä viranhaltijapäätös. Minulla on työntekijänä luottamuksensuoja ja minun on tullut luottaa siihen, että työnantajan toiminta on ollut lainmukaista, Kaskiluoto sanoo oikaisuvaatimuksessa ja korostaa, ettei hänelle ole maksettu palkkaa liikaa vaan sopimuksen mukaan.

Kaskiluoto katsoo edelleen, että takaisinperinnän taustalla on ilkeämielisyys ja kiusanteko, joka hänen mukaansa alkoi viime vuoden kesäkuussa kunnan luottamushenkilön käyttäydyttyä häntä kohtaan epäasiallisesti. Kaskiluodon mukaan epäasiallisesta käytöksestä kirjattiin ilmoitus, mutta tapaus ei edennyt kunnanhallituksen käsittelyyn.

Oikaisuvaatimuksessa Kaskiluoto sanoo saaneensa asiansa käsittelystä negatiivista julkisuutta. Hän pitää Auranmaan Viikkolehden asiasta tekemää ensimmäistä artikkelia (AVL 1.4.) harhaanjohtavana sekä häntä mustamaalaavana ja syyllistävänä.

Kunnanhallituksen päätös oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä oli yksimielinen. Samoin kunnanhallitus yksimielisesti päätti salata Kaskiluodolle annetun vastineen sisällön.

–Vastineessa on asioita, ​joiden avaamiseen julkisesti emme nähneet tarvetta, mutta pääperiaatteet ovat edelleen samat kuin kunnanhallituksen aiemmassa päätöksessä. Vastineessa olemme avanneet niitä lisää, kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto perustelee päätöstä.