Kuntayhtymältä jäänyt rahaa perimättä – Tällä hetkellä perinnässä yli puoli miljoonaa euroa saatavia

0

PÖYTYÄ. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymältä on jäänyt perimättä maksamattomia laskuja pidemmältä ajalta. Perinnän epäselvyyksien vuoksi Pöytyän kunnanvaltuusto ei myöntänyt vastuuvapautta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilinpäätös ja arviointikertomus kuitenkin hyväksyttiin.

Perinnässä ilmenneitä laiminlyöntejä kunnanvaltuustolle selvittäneen kuntayhtymän johtajan Eveliina Kiiskin mukaan kuntayhtymällä on tällä hetkellä vuosilta 2020–2021 perinnässä 587 370 euroa, josta noin 374 000 euroa on kuntalaskuja muun muassa Turun kaupungilta ja noin 150 000 euroa potilaslaskuja.

Tammikuussa 2022 yhtymähallitus poisti hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kirjanpidosta tulojäämiä vuosilta 2018 ja 2019 yhteensä noin 100 000 euron edestä. Summa koski Kiiskin mukaan 711 potilasta, joilta oli jäänyt maksusuorituksia saamatta. Vuoden 2020 ja sen jälkeen perimättä jääneiden saatavien perintää yhtymähallitus päätti jatkaa.

Kuntayhtymän taseessa oli vuoden 2021 lopussa saatavia yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa, josta ulkopaikkakuntalaislaskutuksia oli noin 495 000 euroa. Tästä noin 1,4 miljoonasta suurin osa on Kiiskin mukaan nyt maksettu, sillä summaan sisältyi tammi–helmikuussa 2022 erääntyneitä laskuja.

Perinnän tilanne on tullut Kiiskin tietoon tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2022. Siihen, miksi perintää on jäänyt tekemättä, Kiiski ei kunnanvaltuustolle pystynyt vastaamaan. Kiiski on aloittanut kuntayhtymän johdossa vasta viime vuoden lopulla ja talouspäällikkönä vielä viime vuonna toiminut Lauri Ämmälä on virkavapaalla ja siirtynyt Euran kunnan talouspäälliköksi.

Kiiskin mukaan perinnän laiminlyönneillä ei ole ollut kuntayhtymän talouteen suurta merkitystä.

–Vuositasolla tulojäämiä on aikaisemmin ollut enintään noin 35 000 euroa. Tarkastellessa viimeisen 10 vuoden luottotappioita, tämä on kasvava erä. Osalla potilaista on selvästi maksuvaikeuksia.

Vaikka perintä on pettänyt, potilas- ja yleislaskutus on Kiiskin mukaan kuitenkin toiminut asianmukaisesti.

Kuntalaisille koituvaa haittaa myöhässä olevasta perinnästä Kiiski pahoitteli kuntayhtymän puolesta.

Kunnanvaltuustossa käytiin vastuuvapauden myöntämisestä kaksi äänestystä. Hilkka Lindgren (kesk) esitti Veikko Niittymaan (kesk) kannattamana vastuuvapauden myöntämistä kaikille muille paitsi talouspäällikkönä toimineelle Ämmälälle. Neuvottelutauon jälkeen Joonas Rantala (kok) teki Farid Haralan (ps) kannattamana esityksen, ettei vastuuvapautta myönnetä kenellekään.

–Tämä on monisyinen vyyhti ja aineiston perusteella on vaikea sanoa, mistä mikäkin johtuu. Asia vaatii enemmän selvittelyä, Rantala perusteli.

Ensimmäisessä äänestyksessä Rantalan esitys voitti Lindgrenin esityksen äänin 18–11. Toisessa äänestyksessä valtuusto oli käytännössä yksimielisesti Rantalan esityksen kannalla, joskin viralliseksi äänestystulokseksi tuli 28–1 Outi Brouxin (sd) äänestäessä vahingossa pohjaesityksenä olleen vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Moni valtuutetuista joutui jääväämään itsensä asian käsittelyn ajaksi.