Myllykosken tila ostaa Karinaisten koulun

0
Pöytyän kunnanhallitus on hyväksynyt Myllykosken Tila Oy:n tekemän tarjouksen Karinaisten koulusta. Koulu jäi tyhjilleen Elisenvaaran koulun valmistuttua.

PÖYTYÄ/Karinainen. Karinaisten koulukiinteistö myydään Myllykosken Tila Oy:lle. Kunnanhallitus hyväksyi kohteesta jätetyn 20 500 euron ostotarjouksen ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään kauppakirjan. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ulkopuolella sijaitsevan kiinteän omaisuuden myymisestä, kun myyntihinta on korkeintaan 50 000 euroa.

Karinaisten koulukiinteistön käyttö päättyi keväällä eikä kunnalla ei ole omia tarpeita kiinteistölle. Kunnanhallituksen alainen toimitila- ja kiinteistötoimikunta on linjannut, että tarpeettomista koulukiinteistöistä luovutaan.

Karinaisten koulukiinteistö on pinta-alaltaan noin 1,47 hehtaaria ja koulurakennuksen koko on noin 600 kerrosalaneliömetriä. Kiinteistövälittäjän hintanäkemys kiinteistön arvosta lähtee noin 30 000 eurosta. Arvion tekijä on kuitenkin todennut, että markkinatilanne on tällä hetkellä ja erityisesti saneerauskohteissa haastava.

–Rakentamiskustannusten ja energian hinnan nousu sekä yleinen taloudellinen epävarmuus vähentävät merkittävästi pientä asiakaskuntaa, jotka hakevat tämän tyyppisiä kohteita, kunnanhallitukselle myyntiesityksen valmistelleet kunnanjohtaja Mika Joki ja hallintosihteeri toteavat.

Karinaisten koulukiinteistön lämmitys- ja sähkökustannukset olivat vuoden 2021 osalta yhteensä noin 12 800 euroa. Lisäksi rakennusten kunnossapitoon kului noin 3 100 euroa.

Myllykosken Tila Oy:n tekemän ostotarjouksen mukaan ostajalla on tarkoituksena löytää kiinteistölle uusia yhteistyökumppaneita.

Karhunojan koulu kunnan hallintaan

Kunnan muiden tyhjilleen jääneiden koulurakennusten osalta tilanne on Joen mukaan vielä auki. Heikinsuon kyläyhdistys on ilmaissut kiinnostuksensa Heikinsuon koulun käyttöönotosta, mutta Joki arvelee kustannusten nousun hidastaneen pohdintojen etenemistä. Avoinna muun muassa on, ostaisiko vai vuokraisiko kyläyhdistys kiinteistön. Heikinsuon koulun mahdollista päätymistä kyläyhdistykselle Joki pitäisi hyvänä ja kylää palvelevana ratkaisuna.

Kaulanperän koulu toimii tällä hetkellä koulutoimen varastona ja pihamaa pesäpallokentän parkkipaikkana. Mitään virallisia päätöksiä koulunrakennuksen jatkosta ei Joen mukaan ole tehty.

Karhunojan koulu on palautunut kunnan hallintaan. Rakennus oli luovutettuna pienviljelijäyhdistykselle 50 vuodeksi virkistyskäyttöön. Kiinteistö aiotaan laittaa myyntiin.

Kunnan hallintaan on palautunut myös Karhunojan koulu, joka on ollut luovutettuna pienviljelijäyhdistykselle ja kuntalaisille virkistyskäyttöön 50 vuodeksi. Kunta on saanut myös rakennuksen maapohjan hallintaansa. Kiinteistö on Joen mukaan tarkoitus laittaa myyntiin.