Totaalipurku aikoo perustaa Juvanrahkalle kierrätysaseman

0

LIETO/Tarvasjoki. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on viime viikolla kuuluttanut Totaalipurku Oy:n ympäristölupahakemuksen Tarvasjoen Juvanrahkalle perustettavalle kierrätysasemalle. Uusikaupunkilainen Totaalipurku Oy hakee ympäristölupaa Juvanrahkalta omistamalleen Rahkasuon kiinteistölle, jolle se on jo toimittanut betonijätettä.

Hakemuksen mukaan kierrätysasemalla on tarkoitus vastaanottaa ja käsitellä rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä enintään 68 090 tonnia vuodessa aseman kertavarastointimäärien ollessa enimmillään yhteensä 82 340 tonnia. Aseman maarakentamisessa aiotaan käyttää uusiokiviaineksia.

Betoni- ja tiilijäte on tarkoitus käsitellä ensin pulveroimalla, jonka jälkeen ne murskataan haluttuun raekokoon. Murske toimitetaan uusiomateriaaliksi maarakentamiseen. Alueella on tarkoitus käsitellä myös puu-, asvaltti- ja metallijätettä sekä muita rakennus- ja purkujätteitä. Myös asbestijätettä yritys aikoo välivarastoida Juvanrahkalla. Yritys hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kiinteistöllä muodostuvat hulevedet yritys aikoo johtaa viivytysaltaan kautta kiinteistöltä pois laskevaan ojaan. Hulevesiä yritys arvioi syntyvän noin 6300 kuutiota vuodessa. Lajittelussa ja siivouksessa syntyvää sekalaista hyödyntämiskelvotonta jätettä yritys arvioi syntyvän vuositasolla noin 250 tonnia.

Asianosaisilla on lokakuun loppuun asti aikaa tehdä muistutus Totaalipurku Oy:n jättämästä ympäristölupahakemuksesta. Asianosaisiksi katsotaan ne, joiden oikeutta tai etua perustettava kierrätysasema saattaa koskea. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

–Uutta toimintaa koskevien ympäristölupahakemusten tavoitteellinen käsittelyaika on 10 kuukautta, ympäristöylitarkastaja Virpi Eversti kertoo kuulutusvaiheessa olevan asian etenemisestä.

Totaalipurku Oy on varastoinut betonijätettä Juvanrahkalle MARA-asetuksen perusteella ja viranomaisten hyväksynnällä. Todettuaan alueen suoksi Lounais-Suomen Ely-keskus on jälkeenpäin kehottanut yritystä poistamaan jätteet alueelta uhkasakon nojalla. Uhkasakkoa ei ole asetettu käytäntöön, koska Totaalipurku Oy valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen.