Liedon ehdokaslistoista neljällä poliittinen tausta

0
Liedon seurakunnassa kirkkoremontit jatkuvat ensi vaalikaudella. Liedon Pyhän Pietarin kirkon remontti alkaa olla valmis, mutta Aurassa on kirkkoremontti käynnistymässä. Myös kuvassa oleva Tarvasjoen kirkko kaipaa remonttia.

LIEDON SEURAKUNTA. Liedon kirkkovaltuustoon pyrkii ennätysmäärä ehdokkaita kuudelta eri listalta. Listojen määrää selittää kokoomustaustaisten ehdokkaitten irtautuminen Meidän tulevaisuus -listalta omalle Sydän on oikealla -listalleen. Uutena mukana on Nuorten ääni -lista.

–Ehdokaslista on sekalaista seurakuntaa, ehdokkaiden poliittista kantaa ei ole kyselty. Kunnallisissa luottamustoimissa toimivista ehdokkaista voi päätellä, että joukossa on sosialidemokraatteja, vihreitä, vasemmistoliittolaisia ja niitä joilla ei ole julkaistavaksi mitään poliittista kantaa, vain halu toimia yhteisessä seurakunnassa, Meidän tulevaisuus -ryhmän asiamies Matti Metsistö kertoo ja kehottaa tutustumaan ehdokkaiden arvoihin vaalikoneen kautta.

Nuorten ääni -ryhmälle on asiamies Kaisa Lahdenkaupin mukaan politiikkaa olennaisempaa yhteisö, seurakunta ja siinä vaikuttaminen nuorten äänellä ja näkökulmalla kokonaisuutta kuunnellen.

–Ehdokkailla saa olla oma mielipide puolueista, Lahdenkauppi sanoo.

Keskellä kirkkoa -ryhmässä on keskustalaisia ja sitoutumattomia ehdokkaita, Perusseurakunta -listalla puolestaan perussuomalaisia ja muutama sitoutumaton. Majakka-ryhmä ilmoittaa olevansa poliittisesti sitoutumaton.

–Seurakunnan luottamushenkilöiden tulee keskittyä seurakunnan asioihin, eikä ajaa puolueiden etua, listan asiamies Pekka Lindqvist linjaa.

Liberaalisuus–konservatiivisuus -ulottuvuudella asiamies Marko Friberg arvioi Perusseurakunta-ryhmän ehdokkaat konservatiiveiksi.

–Samaa sukupuolta olevia voi kirkossa vihkiä, ei me niin jyrkkiä olla, hän sanoo.

MAJAKKA-LISTAN ehdokkaat sijoittuvat konservatiivisimpaan päähän.

–Kunnioitamme perinteisiä kristillisiä arvoja, Lindqvist sanoo ja kertoo ehdokkailla olevan yhteneväinen kanta samaa sukupuolta olevien vihkimisestä kirkossa.

–Olemme perinteisen avioliittokäsityksen kannalla. Kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Näin opettaa Raamattu, joka on kirkon ylin ohje.

Sydän on oikealla -listalle mahtuu Simo Ala-Nissilän mukaan liberaaleja ja arvokonservatiiveja, kuten puolueeseenkin. Ehdokkaiden suhtautumista samaa sukupuolta olevien vihkimiseen hän ei ole selvittänyt. Myös Keskellä kirkkoa -ryhmässä ehdokkaat ovat vapaita toimimaan oman vakaumuksensa mukaan. Liberaalisuus–konservatiivisuus -ulottuvuudella Keskellä kirkkoa sijoittuu jonnekin välimaastoon.

–Kantaa samaa sukupuolta olevien vihkimiseen kirkossa ei ole kyselty, Meidän tulevaisuuden Matti Metsistö toteaa ja huomauttaa, että tästä asiasta ei suoraan päätetä Liedon kirkkovaltuustossa vaan kirkolliskokouksessa.

Joka tapauksessa Meidän tulevaisuus -listan pääteema on Metsistön mukaan, että ketään ei saa syrjiä.

Nuorten ääni -ryhmän ehdokkaat ovat Kaisa Lahdenkaupin mukaan kaikki enemmän liberaaleja.

–He kaikki ovat sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevat voitaisiin vihkiä kirkossa. Jokainen tulee hyväksyä sellaisena kuin on. Tasa-arvo on lähimmäisenrakkautta, Lahdenkauppi sanoo ja kysyy, onko samaa sukupuolta olevien vihkiminen edelleen kysymys, jolla seurakuntavaaleissa pyritään nostamaan esiin erilaiset näkemykset.


 

Kirkkoremontit, yhteistyön kehittäminen ja jäsenkadon torjuminen ensi vaalikauden keskeisiä teemoja

Ensi vaalikauden keskeisimpiä asioita on Liedon seurakunnassa Meidän Tulevaisuus -ryhmän Matti Metsistön mukaan hyvän yhteistyön aikaansaaminen seurakunta-alueille. Majakka-ryhmä haluaa enemmän hengellisiä tilaisuuksia ja muistuttaa seurakunnan laajuudesta.

–Tilaisuudet ja palvelut tulee viedä sinne, missä seurakuntalaiset ovat, Pekka Lindqvist sanoo.

–Kirkon käytössä tulee huomioida, että kirkko on pyhä tila eikä mikään monitoimitila. Kirkon tulee olla hiljaisuuden, kohtaamisen ja rukouksen paikka, hän jatkaa.

Majakka-ryhmä haluaa myös vahvistaa kristillistä kasvatusta ja Raamatun opetusta seurakunnassa. Esimerkiksi partiossa tulisi Lindqvistin mukaan olla kristillistä kasvatusta.

Sydän on oikealla -ryhmälle on Simo Ala-Nissilän mukaan keskeisimpiä yhteisiä nimittäjiä kristillisten arvojen edistäminen ja oikeistolainen maailmankatsomus, sekä tarkka taloudenpito.

–Myös diakoniatyö, lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi ovat esillä. Vanhuksille halutaan kehittää virkistystä ja apua yhteistyössä kunnan kanssa.

Ensi vaalikauden ajankohtaisimpia asioita ovat Ala-Nissilän mukaan muun muassa Auran ja Tarvasjoen kirkkojen korjaukset. Myös Keskellä kirkkoa -ryhmä pitää vaalikauden keskeisimpinä asioina kirkkoinvestointeja sekä sen päättämistä, mitkä kiinteistöt säilytetään ja mistä on luovuttava.

Nuorten ääni -ryhmä ajaa nuorten asioita ja nuorten mielipiteiden esiintuomista. Perusseurakunnan Marko Friberg katsoo tärkeäksi kirkon jäsenkadon torjumisen ja arvioi seurakunnan roolin korostuvan maailmantilanteen heiketessä. Hän uskoo, että kirkonkin apua tarvitaan.