Onko aika ajanut ohi nuorisotiloista?

0

Nuorisotilojen kävijämäärien on havaittu vähentyneen. Havainto ei koske vain Pöytyää, jonka nuorisotilojen tilanteesta kerromme tässä lehdessä.

Mikä on karkottanut nuoret nuorisotiloilta? Korona-aikaa on veikkailtu yhdeksi vastaukseksi, mutta voisiko kyseessä olla laajempikin ilmiö? Löytyykö vika itse tiloista vai nuokkareiden toimintakulttuurista? Kenties nuorisotilat toimivat liikaa aikuisten ehdoilla? Vai täyttyykö nuorten aika kaikesta muusta? Onko aika ajanut ohi nuorisotiloista?

Nuorisotilat sinällään eivät koskaan ole houkutelleet kaikkia nuoria. Se ei anna aihetta ihmettelyyn eikä ole syy sulkea nuokkareita. Aikuiset mielellään niputtavat teinit yhdeksi tietyllä tavalla käyttäytyväksi joukoksi, mutta nuoret ovat yksilöitä siinä missä aikuisetkin, eivätkä heidän kiinnostuksen kohteensa ole keskenään identtisiä. Halu kokoontua yhteen lienee se yhdistävin tekijä useimpien kohdalla. Siihen tarpeeseen nuorisotilat ovat pyrkineet ja osittain pystyneetkin vastaamaan. Nähtävästi tällä hetkellä nuoret kuitenkin viettävät aikaansa mieluummin jossain muualla.

On selvää, ettei nuorisotilojen ylläpitämisen edellytyksenä voida pitää kaikkien alueen nuorten tavoittamista. Mutta on myös aiheellista ja tarpeellista kysyä, miten pienen joukon ”palvelemiseksi” on järkevää suunnata resursseja nuorisotilojen ylläpitoon. Etenkin kun tiedetään nuorten pahoinvoinnin lisääntyneen. Tulisivatko kuntien käytössä olevat resurssit paremmin ja kattavammin hyödynnetyksi jollain toisella tavalla?