Selkeyttä omaishoidon tukiin

0

Omaishoidon järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueelle. Muutos tuo todennäköisesti ja toivottavasti selkeyttä järjestelmään. Tähän asti käytännöt ovat vaihdelleet kuntakohtaisesti ja tuki on saattanut jopa jäädä saamatta jos määrärahat ovat loppuneet. Omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistäminen on hyvä esimerkki siitä, mihin koko uudistuksella on pyritty.

Kovin suuria muutoksia tuskin on tulossa, mutta yhtenäistäminen merkitsee aina sitä, että joku häviää ja joku voittaa. Nähtäväksi jää, kuinka paljon Varhan käyttämät kriteerit eroavat kuntien käyttämistä. Todennäköistä on, että jotkut nyt tukea saavat eivät sitä tulevaisuudessa saa. Kysyä sopii, lisääkö tämä laitoshoidon tarvetta ja sitä kautta kustannuksia.

Kysymysmerkki liittyy myös tukien hakemiseen ja maksatukseen. Varhan tietojärjestelmät ovat vielä rakennusvaiheessa joten ongelmia on todennäköisesti luvassa.

Omaishoidon tuki on yhteiskunnalle hyvin edullinen hoitomuoto. Säästö lasketaan kymmenissä tuhansissa euroissa potilasta kohden. Myös hoidettavalle on yleensä mieluisampi vaihtoehto olla kotona tutun ihmisen hoidettavana kuin laitoksessa. Omaishoitajalle pesti on usein raskas, sillä yleensä omaishoitaja on itsekin iäkäs.

Hoitoalan työvoimapula on suuri eikä nopeaa helpotusta ole luvassa. Omaishoidon kehittäminen ja omaishoitajien hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi tapa helpottaa hoitajapulaa.