Jatkuva multitaskaaminen ja riittämättömyyden tunne uuvuttivat Oripään varhaiskasvatuspäällikön

0
Henri Ojala kertoo tulevaisuutensa olevan avoin ja tuumaa sosionomin koulutuksen mahdollistavan monenlaiset työt. Haaveenaan hänellä on ryhtyä tekemään neuropsykiatrisen valmentajan töitä toiminimen turvin, kenties kotikunnassa Urjalassa.

ORIPÄÄ. Oripään varhaiskasvatuspäällikön virasta marraskuun lopussa irtisanoutunut Henri Ojala, 35, on luvannut hoitaa hallinnollisia tehtäviä kunnan palveluksessa, kunnes hänen seuraajansa ottaa ohjat.

Ojala oli Oripään varhaiskasvatuspäällikkönä reilun vuoden. Sinä aikana hän totesi varhaiskasvatuksen työntekijät motivoituneeksi joukoksi. Ongelma taas on se, että työntekijöitä on lapsimäärään verrattuna liian vähän, mistä seuraa väsymistä.

Muina varhaiskasvatusta kuormittavina asioina Ojala pitää tilanahtautta ja Nallenkolon sisäilmaongelmaa, joka sai vahvistuksen ennen joulua.

Parhaillaan Oripään kunnantaloon tehdään tiloja 3–4-vuotiaiden ryhmälle. Nallenkolon 5–6-vuotiaiden ryhmä on muuttamassa evakkoon kunnantalon toiseen päähän, nuorisotilan huoneistoon.

Ojalan henkilökohtainen mielipide on, ettei vanhojen tilojen jatkuva remontoiminen ole pitkässä juoksussa järkevää. Sen sijaan Oripäähän kannattaisi rakentaa uusi päiväkoti.

Taustalla on iso muutos

Oripää ei paini varhaiskasvattajien riittävyyden kanssa yksin. Vastaavat pulmat ovat Henri Ojalan mukaan yleisiä koko maassa. Niiden taustalla on yhteiskunnan muuttuminen.

– Aiemmin lapsia saatettiin hoitaa kolmivuotiaiksi asti kotona, mutta kohonneiden elinkustannusten myötä vanhempien on palattava entistä varhemmin töihin ja tuotava pieni lapsi hoitoon, Ojala selittää.

Se taas vaatii paljon henkilökuntaa varhaiskasvatukseen, sillä yhtä hoitajaa kohden voi olla korkeintaan neljä alle kolmivuotiasta lasta. Yli kolmivuotiaita lapsia saa olla seitsemän per hoitaja.

Saako lisää työntekijöitä edes rahalla?

– Jollakin tavalla työntekijöitä on houkuteltava ja raha on yksi väline, kun kaikki on tällä hetkellä kallista. Lisäksi on tärkeää, että tilat ovat kunnossa ja henkilöstö on osaavaa sekä hyvinvoivaa, Ojala vastaa.

Hänen mielestään Oripäällä on mahdollisuudet kehittyä varhaiskasvattajia houkuttelevaksi kunnaksi, mutta se vaatii toimenpiteitä ja ketterää päätöksentekoa.

Työnkuvat kohdilleen

Miten varmistetaan, että tuleva varhaiskasvatuspäällikkö pysyy Oripäässä?

Henri Ojala kaventaisi päällikön työnkuvaa ja sallisi hänen keskittyä yksinomaan hallintoon.

– Sillä tavalla aika riittäisi hallinnollisiin hommiin, joita on paljon, Ojala perustelee.

Hän tuli hoitaneeksi hallinnollisten tehtävien ohella jatkuvasti myös sijaisuuksia lapsiryhmissä. Kuukaudesta toiseen kestäneen multitaskaamisen myötä hän tunsi, ettei mikään asia hoitunut kyllin hyvin. Se taas vaikutti työssäjaksamiseen.

Ojala toivoo, että työnkuvaa pohdittaisiin myös tulevan varhaiskasvatuksen erityisopettajan osalta. Ojalan mielestä opettajan pitäisi saada keskittyä yksinomaan erityisopettajan työhön. Erityisopettaja on joutunut toimimaan Oripäässä myös esikouluopettajana.

Oripään varhaiskasvatuksen erityisopettaja irtisanoutui 8.12. eikä seuraajaa ole löytynyt.

Perheissä hyvä meininki

Minkälaiset terveiset lähetät oripääläisille ja varhaiskasvatuksen väelle?

– Varhaiskasvatus on joukkuepeliä. Kaikki haasteet on ylitettävissä, kun puhalletaan yhteen hiileen ja mennään porukalla eteenpäin, Ojala vastaa ja sanoo tarkoittavansa porukalla koko kunnan väkeä, asukkaat ja poliittiset päättäjät mukaanlukien.

Peruslähtökohtien Ojala muistuttaa olevan kunnossa: Oripäässä on kunnan kokoon nähden paljon lapsia ja perheissä on hyvä meininki, mikä näkyy positiivisella tavalla varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen toiminnassa.