Omaisuus- ja väkivaltarikosten määrä kasvussa Auranmaalla

0

AURANMAA. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä jatkoi Auranmaalla vähenemistä toista vuotta peräkkäin. Poliisin tuoreiden tilastojen mukaan omaisuus- ja väkivaltarikosten määrä kuitenkin kasvoi vuodesta 2 021. Tuolloin omaisuusrikosten määrä laski ja liikenne- ja väkivaltarikosten määrä kasvoi Auranmaalla.

Liikennerikosten määrä kääntyi viime vuonna laskuun, mutta liikennerikokset olivat edelleen yleisimpiä rikoksia Auranmaalla. Omaisuusrikokset olivat toiseksi yleisimpiä. Varsinais-Suomen yleisimpiä rikoksia olivat omaisuusrikokset ja toiseksi yleisimpiä liikennerikokset. Myös Varsinais-Suomessa omaisuus- ja väkivaltarikosten määrä kasvoi viime vuonna ja liikennerikosten määrä väheni.

 

OMAISUUSRIKOSTEN määrän kasvu oli Auranmaalla (+26,9%) suhteellisesti jyrkempää kuin Varsinais-Suomessa (+2,46%). Omaisuusrikosten määrä kasvoi etenkin Aurassa, Marttilassa niiden määrä sen sijaan väheni.

Poliisin tilastoihin erikseen kirjaamista omaisuusrikoksista petokset olivat Auranmaalla viime vuonna yleisimpiä, toisena tulivat varkaudet. Eniten varkauksia tehtiin Aurassa ja Pöytyällä, vähiten Marttilassa. Petosten määrä oli Pöytyällä muita Auranmaan kuntia korkeampi. Petoksia tehtiin Pöytyällä 71, muissa Auranmaan kunnissa 7–13.

Rikoskomisario Valtteri Kempin mukaan petoksissa lukumääräisesti suurin ryhmä on nettipetokset, jotka ovat tyypillisesti sarjarikollisuutta. Tekijäjoukko voi hänen mukaansa olla näissä pieni.

–Yksittäisen sarjan tekijällä voi olla kymmenien juttujen sarjoja, Kemppi sanoo ja toteaa, etteivät petokset näy esimerkiksi Pöytyän katukuvassa.

Teot kirjautuvat tekijän kotikuntaan, vaikka uhrit olisivatkin muualla. Rahamäärältään petokset voivat olla pieniä, mutta jokainen on oma rikoksensa.

VÄKIVALTARIKOSTEN määrä kasvoi Auranmaalla (+11,1%) niin ikään suhteellisesti enemmän kuin Varsinais-Suomessa (+7,51%). Poliisi kiinnittää erityistä huomiota pahoinpitelyjen määrän kasvuun. Varsinais-Suomessa pahoinpitelyjen määrä on kasvanut yli 21 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

Poliisin mukaan kasvua selittävät osittain koronatilanteen hellittäminen ja sen myötä ravintola- ja yöelämän virkoaminen, festivaalit ja muut tapahtumat. Mutta taustalla on muutakin.

–Jo nyt on nähtävissä, että erityisesti nuorten kynnys väkivallan käyttämiseen konfliktitilanteissa on selvästi madaltunut, Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi sanoo.

Auranmaalla nuorten väkivallan lisääntyminen ei rikoskomisario Kempin mukaan ole erityisesti näkynyt. Yleinen suuntaus väkivallan lisääntymisessä on kuitenkin havaittavissa.

Auranmaalla pahoinpitelyjen määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvanut Aurassa, Pöytyällä ja Koskella. Marttilassa poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyjen lukumäärä on pysynyt matalalla tasolla, Oripäässä pahoinpitelyjen määrässä on ollut nousua ja laskua, mutta väkilukuun suhteutettuna Oripäässä tapahtuu pahoinpitelyjä eniten Auranmaalla. Aura tulee toisena.

Auranmaalla kirjattiin viime vuonna yhteensä 90 pahoinpitelyä. Näistä yli puolet (59) tapahtui yksityisellä paikalla. Törkeitä pahoinpitelyjä kirjattiin yksi, Pöytyälle. Henkirikoksia ei viime vuonna Auranmaalla tehty. Seksuaalirikoksia tuli poliisin tietoon yhteensä kymmenen. Näistä kuusi oli raiskauksia ja kaksi lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä.

LIIKENNERIKOSTEN määrä väheni Auranmaalla hieman enemmän kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin. Ilmi tulleista liikennerikoksista noin 8,2 prosenttia oli rattijuopumuksia. Rattijuopumuksia Auranmaalla kirjattiin viime vuonna yhteensä 51, joista 24 oli törkeitä rattijuopumuksia. Edellisestä vuodesta rattijuopumusten määrä väheni hieman.

Kemppi ei tekisi tilastojen pohjalta kovin syvälle meneviä johtopäätöksiä liikennerikoksista.

–Liikenteessä tapahtuvat rikkeet ovat pitkälti piilorikollisuutta, hän sanoo ja toteaa valvonnan määrän vaikuttavan tilastojen lukemiin.

HUUMAUSAINERIKOSTEN määrä on ollut Auranmaalla melko pieni ja ilmi tulleet tapaukset ovat keskittyneet pitkälti Auraan ja Pöytyälle. Viime vuonna huumausainerikosten määrä väheni entisestään, eikä yhtään törkeää huumausainerikosta tullut ilmi.