Kosken kunta lausui kymppitien puolesta

0
Kosken kunta toivoo valtion kohentavan kymppitien turvallisuutta sekä kuntoa. Kuva: AVL:n arkisto.

KOSKI. Kunta on antanut Väylävirastolle lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2024–2031.

Koski pitää tärkeänä, että investointiohjelmassa huomioidaan valtatie 10:n turvallisuuden parantaminen sekä tien perusparantaminen. Kunta toivoo lisää määrärahoja Kosken alueella olevien vaarallisten liittymien kohentamiseksi.

Lisäksi Kosken sisääntuloväylien yhteyteen tarvittaisiin pyörätiet. Pyörätie olisi tarpeen etenkin Hämeentiellä olevalle Kirkkosillalle.