Leader-tukien haun alkamista saadaan vielä odottaa

0
Kosken MTK:n ylläpitämä Honkamäki on yksi viime kaudella Leader-tukea saaneista kohteista. Martti Mäkitalo kertoo tuottajayhdistyksen hakevan jatkohanketta talon remontointiin.

AURANMAA. Leader-tukien haun alkamista joudutaan edelleen odottamaan. Tämän hetken tiedon mukaan haku olisi mahdollisesti avautumassa touko-kesäkuussa. Yritys- ja hanketukien haku alkaa asteittain pääpainon ollessa aluksi maatalouden ja muiden maaseudun yritysten tuissa. Yleishyödyllisiä hankkeita päästään näillä näkymin hakemaan viimeisenä. Virallisia rahoituspäätöksiä saadaan todennäköisesti aikaisintaan syys-lokakuussa.

Haun alun pitkittyminen liittyy osaltaan Ruokaviraston ylläpitämän asiointipalvelun Hyrrän uudistamiseen. Jatkossa kaikki Leader-hakemukset tulee tehdä sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Järjestelmän käyttöä varten hakija tarvitsee Suomi.fi-valtuuden. Hyrrän keskeneräisyyttä lukuun ottamatta kaikki alkaa muutoin olla valmiina uuteen rahoituskauteen, sillä hanke- ja yritystukiasetukset ovat saaneet lainvoiman.

UUDESTA rahoituskaudesta pidettiin vapun alla Jokivarsikumppanien alueen keskustelu- ja infotilaisuus, jossa käytiin läpi muun muassa EU:n maaseuturahoituksen mahdollisuuksia ja Leader-työn paikallista kehittämisstrategiaa. Kovin suuria muutoksia rahoitukseen ei ole tulossa. Linja pysyy tulevalla kaudella pääpiirteissään entisenlaisena elinvoiman, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden painottuessa Jokivarsikumppanien strategiassa.

Uutta ovat pienet yritystuet ja maatalouden kokeilutuet, joita voidaan hakea rakennetuen ulkopuolella oleviin asioihin. Uutta ovat myös valintajaksot, joiden sisällä päätetään myönnettävistä tuista. Hakemiseen valintajaksot eivät sinällään vaikuta, vaan haun alettua hakemuksia voi jättää tauotta.

JOKIVARSIKUMPPANEILLA on vuosille 2 023–2 027 rahoitusta yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Toiminnanjohtaja Taina Sainio kehottaa aloittamaan hankkeen valmistelut hyvissä ajoin, vaikka haku ei vielä olekaan auki.

–Tärkeää on nyt kirjata, mikä on tarve ja mikä kustannus olisi, Sainio neuvoo ja rohkaisee olemaan yhteydessä vaikka keskeneräisenkin hankesuunnitelman kanssa.

Toisaalta hän myös suosittelee, ettei hanketta aloiteta ennen kuin se on käsitelty Jokivarsikumppanien hallituksessa.


Honkamäkeen saatiin astianpesulinjasto Leader-tuella

KOSKI. MTK:n Kosken yhdistyksessä iloitaan juhla- ja kokouspaikka Honkamäen keittiöremontin valmistumisesta. Honkamäen keittiötä paranneltiin rakentamalla astianpesulinjasto ja samalla tuli korjatuksi lattiasta löytynyt vanha vaurio. Remontti saatiin aikaan Leader-tuella. Yhdistys on hakemassa myös jatkohanketta talon wc-tilojen korjaamiseen, keittiön ulkorappusten uusimiseen ja esteettömyyden parantamiseen.

–Runsas vuosi aikaa kysyimme tukea Jokivarsikumppaneilta, mutta määrärahoja ei silloin enää ollut. Viime kesänä meihin otettiin yhteyttä, kun rahoja olikin jäämässä vähän yli, MTK:n Kosken yhdistyksen puheenjohtaja Martti Mäkitalo kertoo.

Tuottajayhdistyksessä oli valmius ryhtyä pikaisesti hankkeeseen. Kustannusarvio oli 17 000 euroa ja tukea yhdistys sai 12 000 euroa. Lattian alta löytyneiden vaurioiden vuoksi kustannusarvio ylittyi kustannusten ollessa lopulta noin 30 000 euroa. Mäkitalo on kaikkinensa kuitenkin tyytyväinen, sillä hän toteaa nyt tehdyksi asioita, jotka olisivat olleet myöhemmin vastassa.

–Talossa ei ole tehty suurempaa remonttia 1990-luvun jälkeen, joten korjausvelkaa on. Tällainen avustus on ensiarvoisen tärkeää, Mäkitalo sanoo ja toteaa, ettei Honkamäen tapaista taloa saa millään taloudellisesti kannattamaan.

Honkamäki on valmistunut vuonna 1938 suojeluskuntataloksi ja toiminut myöhemmin muun muassa maamiesseuran talona. Kosken MTK:lle talo siirtyi maamiesseuran sulauduttua tuottajayhdistykseen. Talo sopii noin 30–50 hengen tilaisuuksien järjestämiseen. Mäkitalon mukaan siellä järjestettiin viime vuonna kymmenkunta tilaisuutta. Talon ylläpitokustannuksia pyritään vuokratulojen lisäksi kattamaan tuottajayhdistyksen konevuokraustoiminnalla.