Aurinkovoimalahanke etenee Koskella – Maanhankintavaihe on valmis, maaperätutkimukset alkavat pian

0
Aurinkovoimalakäyttöön kaavailtu Säärensuon–Linturahkan–Ympyrkämäenrahkan alue on reilut kuusi kilometriä Kosken keskustasta pohjoiseen.

KOSKI. Aurinkovoiman hankekehitystyötä tekevä suomalainen Forus Oy on saanut valmiiksi 175 hehtaaria käsittävän maanhankinnan Koskella Säärensuon–Linturahkan–Ympyrkämäenrahkan alueella.

Forus on solminut esisopimukset seitsemän maanomistajan kanssa, mikä antaa sille mahdollisuuden aloittaa maaperätutkimukset ja hakea voimalan edellyttämiä lupia.

Kun voimalan rakentaminen aikanaan käynnistyy, maanomistajat saavat maanvuokratuloa tai sitten aurinkovoimayhtiö ostaa tarvitsemansa maa-alan.

Voimalinja on lähellä

Kosken 60 MW:n aurinkovoimalan vuosituotoksi Forus arvioi 53 gigawattituntia sähköä. Se vastaa noin 20 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Forus Oy:n Mikael Marisa kertoo, että aurinkopaneeleja on tarkoitus asentaa noin 82 hehtaarin alueelle.

Paneelikenttien eteläpuolitse kulkee 110 kV:n Lieto–Forssa-voimalinja, jonka varrelle on mahdollista rakentaa useampikin 60 MW:n voimala.

Kosken aurinkovoimala aiotaan liittää voimalinjaan 700 metrin pituisella ilmajohdolla.

Aurinkovoimala ei edellyttäne kaavaprosessin käynnistämistä, vaan Kosken kunta käsittelee hankkeen todennäköisesti suunnittelutarveratkaisuna, jonka jälkeen voimalalle voidaan myöntää rakennuslupa.

Foruksen tavoitteena on saada rakennuslupa joko vuonna 2024 tai 2025. Mikäli hanke etenee yrityksen toivomalla tavalla, voimalan rakennustyöt alkavat 2025–2026 ja sähköä se tuottaa 2028.

Suomaasto sopii voímalalle

Säärensuon–Linturahkan–Ympyrkämäenrahkan tienoo on suurelta osin ojitettua suometsää.

– Kun maaperätutkimukset valmistuvat, pystymme osoittamaan tarkat paikat aurinkopaneeleille, Marisa kertoo.

Tutkimuksissa tarkastellaan muun muassa hiekkapohjaisen metsäalueen kivisyyttä sekä turvepatjan paksuutta. Paneelit on tarkoitus ankkuroida maahan ruuvipaaluilla.

Marisan mukaan aurinkovoimalan rakentaminen suoalueelle edesauttaa alueen ennallistamista.

– Tavoitteemme on parantaa ympäristön tilaa. Mikäli mahdollista, pyrimme suon ennallistamistoimiin, kuten ojituksen purkamiseen. Tällä tavoin turve vettyy ja voimala-alueelle syntyy rahkasammalta kasvava pohja, joka ei vaadi esimerkiksi ruohonleikkuuta, Marisa selittää.

Foruksen varaamalla alueella on laavu ja maasto on aktiivisessa metsästyskäytössä. Marisa uskoo laavun säilyvän ja metsästyksenkin olevan tienoolla mahdollista lain sallimissa puitteissa.

Tanskalaisyhtiö rakentaa

Forus Oy:n tehtävänä on kehittää aurinkovoimalahankkeet siihen pisteeseen, että niillä on viranomaisten edellyttämät luvat.

Hankekehityspalvelun ostaja on tanskalainen Better Energy, joka hoitaa voimalaitosten teknisen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon.

Better Energy on pohjoismaiden suurin aurinkopuistojen rakentaja. Jokainen Better Energyn aurinkovoimala on oma yhtiönsä. Niiden osakkeita myymällä tanskalaisyhtiö rahoittaa seuraavia voimalahankkeitaan.

Nykyisten Better Energyn voimaloiden merkittävimpiä omistajia ovat Tanskan teollisuustyöntekijöiden eläkekassa sekä Better Energy.

Forus Oy esittelee Kosken aurinkovoimalahanketta tiistaina 11.7. kello 18 Kosken kunnantalolla. Tilaisuus on kaikille avoin.


Voimala myös Saunaojanrahkalle

Pöytyälle, Karinaisten kylän itäpuolella olevalle Saunaojanrahkalle Forus Oy suunnittelee 120 hehtaarin laajuista aurinkovoimalaa, jonka vuosituotoksi se arvioi 64 gigawattituntia sähköä. Kaavaillun aurinkopuiston läntiset osat ovat peltoa, itäiset osat turvetuotantoaluetta ja pohjoiset osat turvepohjaista kitumetsää. Saunaojanrahkan aurinkovoimala on tarkoitus liittää ilmajohdolla Kyrö–Suurila-voimalinjaan. Pöytyän voimalan on määrä valmistua hieman aiemmin kuin Kosken voimalan.

Forus Oy järjestää Saunaojanrahkan aurinkovoimalahankkeesta yleisötilaisuuden tiistaina 15.8. kello 18 Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteessä. Tilaisuus on kaikille avoin.