Enemmän käyttöä kirkoille

0

Pöytyän kirkon remontin suunnittelu on jo pitkällä. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kirkko menee huhtikuussa kiinni ja avautuu entistä ehompana kesällä 2025. Remontti koskee sekä sisä- että ulkopuolta. Kirkon sisällä penkit vähenevät. Tilalle tulee lasten tila, esteetön tila sekä kirkkotori, jossa on mahdollista pitää vaikkapa pieniä kokouksia.

Remontin perusajatus on hyvä. Kirkot ovat seurakuntien tärkeimpiä rakennuksia. Mitä enemmän ja monipuolisempaa käyttöä kirkoilla on, sitä parempi. Ajatus siitä, että kirkossa on oma tilansa niin lapsille kuin pyörätuolilla liikkuville, on mieltä lämmittävä.

On korkea aika päästä eroon ajattelusta, jossa kirkko on vain juhlille sopiva paikka, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia on arvokkuus. Se, että kirkkoihin saadaan lisää elämää ja monipuolisempia toimintoja, ei niiden arvokkuutta vähennä, pikemminkin päin vastoin.

Sekin pitää muistaa, että seurakunnilla on suuret määrät kiinteistöjä. Seurakuntien tärkein tehtävä ei kuitenkaan ole huolehtia kiinteistöistä vaan ihmisistä. Kirkon jäsenmäärän pienentyessä joistakin kiinteistöistä pitää luopua ja siirtää niissä olevia toimintoja jäljelle jääviin – kuten kirkkoihin.

Kirkkorakennukset ovat kansallisomaisuutta, joiden hyvä ylläpito on yksi sivistysvaltion mittari. Ongelma on, että suurin osa kustannuksista koituu seurakuntalaisten maksettavaksi. Järjestelmää olisi uusittava niin, että valtio kantaisi suuremman vastuun kansallisomaisuuden ylläpidosta.