Aura jätti käyttämättä osto-option ja päätti pysyä kunnantalossa vuokralla

0
Auran Kunnantalo.

AURA. Kunnanhallitus on tehnyt kokonaistaloudellisen vertailun perusteella päätöksen, ettei Auran kunta hyväksy Mediset-konsernin myyntitarjousta eikä vuokrankorotusesitystä Auran kunnantalosta, vaan se vuokraa taloa jatkossakin vuokrasopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Kunnassa todettiin, että kunnanviraston kiinteistön lunastamiseen liittyvät riskit ja kustannukset ovat kiinteistön omistamisesta saataviin hyötyihin ja vuokrausvaihtoehdon kustannuksiin verrattuna olennaisesti suuremmat.

Auran kunta ja Mediset Oy neuvottelivat lokakuussa kunnantalon lopullisesta kauppahinnasta. Tällöin kauppahinnaksi laskettiin 3 000 821,60 euroa.