Koskelle perustettu toimikunta antaa potkua kunnan edustajien ja yrittäjien vuoropuheluun

0
Kosken keskusta.

KOSKI. Kunnanhallitus on perustanut Koskelle elinkeinotoimikunnan. Siihen tulee kuulumaan kunnanjohtaja, kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä neljä jäsentä yrittäjien keskuudesta.

Toimikunnan tehtävä on edistää kunnan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua. Kunnanhallitus nimeää elinkeinotoimikunnan jäsenet kokouksessaan 15.1.2024.