Marttilan kunta avustaa Myllypellontien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista

0
Myllypellontie alkaa Härkätieltä, Marttilan terveysaseman kulmalta ja se johtaa valtatie 10:lle. Myllypellontie on asfaltoitu on 400 metrin matkalta Marttilan keskustan päässä. Kuva on otettu syyskuussa 2023.
Myllypellontie alkaa Härkätieltä, Marttilan terveysaseman kulmalta ja se johtaa valtatie 10:lle. Myllypellontie on asfaltoitu on 400 metrin matkalta Marttilan keskustan päässä. Kuva on otettu syyskuussa 2023.

MARTTILA. Marttilan tekninen lautakunta päätti viime kokouksessaan myöntää Riitsuon yksityistien tiekunnalle perusparannusavustusta Myllypellontien osuudelle. Avustus on 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannusarviosta, kuitenkin enintään 23 467 euroa.

Teknisen lautakunnan päätös oli esityslistaan kirjatun ehdotuksen mukainen, joskin lautakunta lisäsi päätökseensä, ettei liikennettä saa estää kyseisellä tieosuudella esimerkiksi liikennemerkillä.

Riitsuontien tiekunta aikoo tehdä Myllypellontielle perusparannuksen 1,7 kilometrin matkalta, kuivatuksen ja kantavuuden parantamisena.

Perusteluina korotetulle 25 prosentin avustukselle tiekunta mainitsi hakemuksessa kunnan keskustaajaman aiheuttaman runsaan läpikulkuliikenteen ja tiekunnan osakkaiden vähäisen oman liikenteen. Osakkaista vain muutama asuu parannettavan tieosuuden varrella. Lisäksi avustushakemuksessa muistutettiin, kuinka riittävän kantavuuden omaava vaihtoehtoinen tieyhteys keskustaajamasta valtatielle on myös kunnan etu.

Myllypellontien perusparannushankkeelle oli jo aiemmin myönnetty 70 prosentin valtionavustus. Kustannusarvioksi ELY-keskus oli hyväksynyt 93 868 euroa.