Ympäristönsuojelun uudet taksat menevät vielä Kosken kunnanvaltuuston käsittelyyn

0
Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä kertoo, että voimassa olevat ympäristönsuojelun taksat löytyvät Kosken kunnan nettisivuilta.
Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä kertoo, että voimassa olevat ympäristönsuojelun taksat löytyvät Kosken kunnan nettisivuilta.

KOSKI. Ympäristönsuojelulautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2024 korottaa lähes kaikkia ympäristönsuojeluun sekä maa-ainesten ottoon liittyviä maksuja. Kosken ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien päättävät viranhaltijat pitivät palaverin samasta aiheesta tammikuussa 2024. Korotukset menevät vielä 22.4. Kosken kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2024.

Taksojen korotukset keskittyivät maksuihin, jotka maksetaan periaatteessa vain kerran. Vuosittaisiin maksuihin tulevat korotukset olivat maltillisempia. Uusina maksullisina asioina lautakunta lisäsi taksaan muun muassa maastoliikennelain alaiset luvat (200,-), eräiden jätteiden hyödyntämisen maarakentamisessa eli niin sanotun MARA-luvan (120 ,-), onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteen valvonnan (55,-/h) sekä paljon töitä teettävät valvontatoimet tai tarkastukset, jotka ovat tarpeen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamiseksi tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi. 1. kehotus on jatkossa maksuton, 2. kehotus maksaa 150,- ja 3. kehotus 300,-. Lisäksi tuntiveloitus on nousemassa 43 eurosta 55 euroon.

Ympäristönsuojelun rahoitus koostuu kuntien maksuosuuksista sekä maksutaksojen mukaan kerätyistä maksuista. Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä kertoo, että suurimmat maksusuoritukset tulevat maa-ainesalueilta ja määräaikaisten valvontakäyntien maksuista.

– Roskaantuneet alueet ja niihin liittyvät asiat työllistävät ympäristönsuojelua paljon, minkä takia ne on nyt otettu maksutaulukoihin mukaan. Koska kunnan ympäristönsuojeluun tulevien asioiden määrä laajenee koko ajan, on asiaa pyritty huomioimaan myös uudessa maksutaksataulukossa, Mäkelä selventää.