Hammashoitoon on jäämässä Pöytyän kohdalle aukko – Varhan viranhaltijat esittelivät palveluverkkosuunnitelmia

0
Kyrön ja Yläneen terveysasemat ovat Varhan karsintalistalla eikä Varha aio tarjota Pöytyällä vuoden 2026 jälkeen suun terveydenhuollon palveluja todennäköisesti muille kuin koululaisille.
Kyrön ja Yläneen terveysasemat ovat Varhan karsintalistalla eikä Varha aio tarjota Pöytyällä vuoden 2026 jälkeen suun terveydenhuollon palveluja todennäköisesti muille kuin koululaisille.

VARHA. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen ja järjestämisjohtaja Antti Parpo esittelivät perjantain 10.5. tiedotustilaisuudessa Varhan viranhaltijoiden viimeisimpiä palveluverkkosuunnitelmia. Ne koskevat sote-palveluja, vuodeosastoja sekä ikääntyneiden palveluja.
Kyrön sekä Yläneen terveysasemat ovat suunnitelmassa lakkautuslistalla ja lisäksi Varhan pyörittämät suun terveydenhuollon toimipisteet Pöytyällä on merkitty poistuviksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Suunnitelman perusteella Varhan tarjoamia suun terveydenhuollon palveluja ei saisi sen jälkeen myöskään Koskelta eikä Oripäästä.
Sen sijaan Tarvasjoella, Marttilassa ja Aurassa Vahra aikoo jatkossakin tarjota suun terveydenhuoltoa. Antti Parpon mukaan Varhan tavoitteena on, että kussakin hammashoitolassa olisi jatkossa vähintään viisi hoitoyksikköä. Lisäksi hän kertoi, että Varhassa pohditaan koululaisille liikkuvia hammashoidon palveluja.
– Hammastarkastukset on helppo viedä kouluihin, eikä niitä varten vaadita pyörien päällä tarjottavia palveluja, Parpo totesi.
Eri puolilla Suomea käytetään hammashoitola-autoja, joiden hankkimista on Varhassakin tutkittu. Parpo kertoi liikkuvien hoitoyksiköiden hintojen nousseen kovan kysynnän myötä.
Koko Varhan alueelta aiotaan lakkauttaa 22 suun terveydenhuollon toimipistettä. Viranhaltijat ovat todenneet ne käyttöasteeltaan heikoiksi, huonokuntoisiksi tai kustannuksiltaan kalliiksi.

Kyröläiset Heli Karlsson, Milla Martikainen ja Melina Martikainen harmittelevat kotitaajaman terveysaseman lakkautuskaavailuja. Heidän mielestään on silti hyvä, että esimerkiksi hammashoitoa olisi tarjolla Aurassa.
Kyröläiset Heli Karlsson, Milla Martikainen ja Melina Martikainen harmittelevat kotitaajamansa terveysaseman lakkautuskaavailuja. Heidän mielestään on silti hyvä, että esimerkiksi hammashoitoa olisi tarjolla Aurassa.

Mielenterveyspalveluja sote-pisteistä

Mielenterveys-, päihde- ja työikäisten sosiaalipalveluja tarjoavia kiinteitä toimipisteitä tulee jatkossakin olemaan kaikissa Varhan toimialueen kunnissa Marttilaa, Oripäätä ja Pyhärantaa lukuun ottamatta. Niissä palvelut voidaan jalkauttaa sote-pisteisiin asiakkaiden hoitotarpeen vaatiessa.
Mielenterveys-, päihde- ja työikäisten sosiaalipalvelut aiotaan lakkauttaa 37 Varhan toimipisteestä 2026 loppuun mennessä. Sen jälkeen kyseisiä palveluja tarjotaan 83 toimipisteessä.
Vammaispalveluihin kaavailtuja muutoksia Antti Parpo kuvasi vähäisiksi. Varhalla on nelisenkymmentä omaa vammaisten asumispalveluyksikköä ja ne ovat pääosin hyväkuntoisia. Auranmaalla vammaispalvelujen Marttilan toimipiste on merkitty palveluverkkosuunnitelmassa poistuvaksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja Varha aikoo tarjota jatkossakin kaikissa Auranmaan kunnissa sekä Tarvasjoella.

Tilaa yksityisille palveluntuottajille

Ikääntyneiden palvelujen osalta Varha tähtää palvelurakenteen keventämiseen luomalla yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuksia muun muassa yhteisöllisen asumisen lisäämiseen.
– Tulevaisuudessa yksityinen ja Varhan oma palveluverkko muodostavat kokonaisuuden, Antti Parpo sanoi.
Ikääntyneiden asumispalveluja Varha aikoo lakkauttaa 12 toimipisteestä, joiden palvelut ovat saatavilla lähiseudun muista toimipisteistä joko Varhan omana tai ostopalveluna. Vuoden 2026 loppuun mennessä lakkautettavien listalla on ikääntyneiden asumispalvelua tarjoava Auran toimipiste. Aurassa Varha aikoo ostaa asumispalvelut yksityiseltä.
Varha on perustamassa vuosina 2024–2025 seitsemän kuntouttavaa arviointiyksikköä palvelemaan ikääntyneitä ja heidän palvelutarpeensa arviointia. Antti Parpon mukaan muut ikääntyneiden palvelut, kuten päivätoimintapisteet täydennetään palveluverkkosuunnitelmaan myöhemmin.

Lääkärivajeen takia vuodeosastohoito lakkautetaan Pöytyältä jo vuoden 2024 aikana ja siellä annettu osastohoito tarjotaan Loimaalta.

Yleisötapahtuma verkossa

Tarmo Martikainen ja Antti Parpo korostivat kertoneensa tiedotustilaisuudessa vasta suunnitelmista. Varhan viranhaltijat tekevät varsinaiset esitykset palveluverkkoa koskevaan päätöksentekoon alkukesän aikana. Tilaisuuden lopuksi Parpo tähdensi, ettei kiinteistömassan karsiminen tarkoita hoitohenkilökunnan määrän vähentämistä.
Varha järjestää maanantaina 13.5. kello 18-19 verkossa kaikille avoimen Asukas-live–tapahtuman, jossa esitellään palveluverkkouudistuksen nykytilannetta ja vastataan esille tulleisiin kysymyksiin.


Fakta

  • Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024–2026 edellyttää kiinteistöpinta-alan vähentämistä
  • Kiinteistöjen karsimisella tavoitellaan 11 miljoonan euron säästöjä
  • Kolmannes Varhan käytössä olevista toimitiloista sijaitsee hyväkuntoisissa kiinteistöissä
  • Varha pyrkii luopumaan epätarkoituksenmukaisista ja huonokuntoisista tiloista
  • Tuleva palveluverkko koostuu kiinteistä palvelupisteistä sekä digitaalisista ja liikkuvista palveluista
  • Uudistuksissa huomioidaan se, ettei kaikilla ole kyvykkyyttä tai välineitä digipalveluihin

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän